fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png


Kolejne posiedzenie Rady Programowej kierunku zarządzanie odbyło się 28 listopada 2014 r. Jej członkami są nauczyciele akademiccy z Katedry Zarządzania i Logistyki, studenci oraz przedstawiciele jednostek otoczenia społeczno-gospodarczego i absolwenci.

Katedrę reprezentują wykładowcy: dr Alina Górecka (Kierownik Katedry, Przewodnicząca Rady), prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol, dr Szymon Zimniewicz oraz studenci Katarzyna Łukasiewicz i Aleksander Rewekant. Wśród interesariuszy zewnętrznych i absolwentów w Radzie zasiadają mgr Zbigniew Bachta (Konińska Izba Gospodarcza, Instytut Technologii Sp. z o.o. – Członek Prezydium KIG, Prezes Zarządu), mgr Przemysław Jóźwiak (Bank Spółdzielczy w Koninie – Wiceprezes Zarządu, absolwent PWSZ w Koninie), mgr Iwona Kurzawińska (Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Dyrektor Operacyjny) i mgr Grzegorz Olczak (EVEREST FINANSE Sp. z o.o. – Dyrektor Makroregionu, również nasz absolwent).

Podczas posiedzenia Rada zajęła się kilkoma tematami. Na początku omówiono wyniki naboru na rok akademicki 2014/2015 oraz sytuację kadrową na kierunku. Następnie poruszono temat przewidywanej akredytacji PKA. Dyskutowano także o specjalnościach kształcenia funkcjonujących na kierunku zarządzanie i organizacji praktyk zawodowych w okresie lipiec-wrzesień 2015 r. Na koniec spotkania omówiono stan przygotowań do uruchomienia nowego kierunku „finanse i rachunkowość”.

 
ekdar