fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony


Pierwsze posiedzenie Rady Programowej kierunku logistyka odbyło się 2 grudnia 2014 r. Jej członkami są nauczyciele akademiccy z Katedry Zarządzania i Logistyki, studenci oraz przedstawiciele jednostek otoczenia społeczno-gospodarczego.
Spośród interesariuszy zewnętrznych w skład Rady wchodzą przedstawiciele ważnych podmiotów sektora logistycznego z regionu konińskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu. Zasiadają w niej Dariusz Andrzejewski (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. – prezes zarządu), Mariusz Bogusiewicz (dyrektor spółki Fermintrade), Mirosław Ignaczak (szef operacyjny DB Schenker, oddział Konin), Tomasz J. Kowalewski (prezes zarządu Wielkopolskiego Centrum Logistycznego oraz spółek Logit i Hortimex Plus) oraz Sławomir Nastał, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Katedrę reprezentują dr Alina Górecka (Kierownik Katedry, Przewodnicząca Rady), dr Szymon Zimniewicz oraz studentka Paulina Masłowska.
 
Wtorkowe spotkanie otworzył i poprowadził dr Artur Zimny, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego. Podczas posiedzenia rozmawiano o możliwościach utworzenia na kierunku logistyka nowej specjalności związanej z magazynowaniem oraz o utworzeniu studiów podyplomowych w zakresie transportu, spedycji i logistyki. Zastanawiano się także nad organizacją spotkań dla studentów z przedstawicielami firm z branży TSL i realizowaniem wizyt studyjnych/zajęć pokazowych w firmach z tej branży. Poruszono temat organizacji studenckich praktyk zawodowych w 2015 r. Na koniec spotkania omówiono kwestie związane z organizacją w kwietniu 2015 r. seminarium dydaktyczno-naukowego pt. „Wyzwania i perspektywy rozwoju branży logistycznej. Wymiar lokalny i globalny”.
 
ekdar
21952_dsc05353
21953_dsc05355
21954_dsc05357
21955_dsc05359
21956_dsc05361
21957_dsc05363
21958_dsc05364
21959_dsc05365
21960_dsc05366
21961_dsc05367
21962_dsc05368
21963_dsc05371
21964_dsc05372
21965_dsc05377
21949_dsc05350
21950_dsc05351
21951_dsc05352