fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png


„Społeczeństwo i gospodarka ‒ współczesne dylematy i wyzwania rozwojowe” to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się 5 grudnia. ‒ Przygotowuje ją największy i prowadzący najwięcej zróżnicowanych kierunków wydział naszej uczelni, dlatego spektrum poruszanych problemów będzie bardzo szerokie ‒ zapowiada dr Artur Zimny, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie.
 
Konferencja przeprowadzona będzie w kilku sekcjach: 1) nauk społecznych i humanistycznych, a w niej bloki tematyczne „Ekonomia społeczna i demografia” oraz „Kulturoznawstwo, psychologia i socjologia”, 2) nauk o bezpieczeństwie i obronności, 3) nauk ekonomicznych i prawnych: „Finanse i prawo” oraz „Ekonomia i gospodarka przestrzenna”. W konferencji uczestniczyć też będą studenci, którzy w sekcji czwartej przedstawią wyniki swoich badań i refleksji naukowych, np. na temat cyberterroryzmu w Polsce.

Wykłady plenarne przedstawią: prof. zw. dr hab. Krzysztof Wieczorek z UŚ, który mówić będzie o wzorze obywatela w ustroju demokratycznym i jego przemianach, i ks. dr hab. Marcin Składanowski z KUL  o chrześcijanach na rzecz sprawiedliwej gospodarki i zaangażowaniu politycznym i ekonomicznym Światowej Rady Kościołów. Trzeci z prelegentów części plenarnej to dr hab. Mariusz Wojewoda z UŚ. Tytuł jego referatu: Paradygmat ekonomiczny a dobro publiczne.

Podczas konferencji wystąpi ponad 60 prelegentów z Polski i zagranicy.
aria