fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony


Kolejne posiedzenie Rady Programowej kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne odbyło się 25 listopada 2014 r. W jej skład wchodzą wykładowcy prof. nadzw. dr hab. Wojciech Nowiak oraz dr Karina Zawieja-Żurowska, kierownik Katedry Politologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Studentów reprezentują Marta Tomalak i Jakub Zomerfeld. Zasiadają w niej także: Andrzej Andrzejewski, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Koninie; Adrian Ciastowicz, współwłaściciel Agencji Ochrony Osób i Mienia „Delta Security”; Paweł Figurski, Główny Specjalista ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Koninie; mł. insp. Sławomir Jądrzak, Komendant Miejski Policji w Koninie; mjr Zbigniew Nizgorski, Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie oraz st. bryg. Błażej Rakowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. W obradach uczestniczył także dr Artur Zimny, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie.
 
Podczas spotkania dyskutowano o utworzeniu nowej specjalności „zarządzanie bezpieczeństwem informacji” oraz dokonano pierwszej analizy zajęć terenowych prowadzonych w ramach przedmiotu „praktyka ochrony, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego” na II i III roku studiów. Podsumowano również spotkania z przedstawicielami służb mundurowych, których celem było zapoznanie studentów z możliwościami zatrudnienia w ww. służbach oraz procesem rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy. Na koniec poruszono temat organizacji w przyszłym roku studenckich praktyk zawodowych i seminarium dydaktyczno-naukowego pt. „Wyzwania XXI wieku w sferze bezpieczeństwa. Współczesne oblicza zagrożeń", które odbędzie się w maju 2015 r.
 
 
IZM/ekdar
22142_dsc04624
22143_dsc04625
22144_dsc04626
22145_dsc04628
22146_dsc04629
22139_dsc04620
22140_dsc04621
22141_dsc04623