fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Spotkanie informacyjne dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności odbyło się 4 grudnia 2014 r. w PWSZ w Koninie. Uczestniczyli w nim także pracownicy uczelni, w tym m.in. mgr Artur Cygan – Pełnomocnik Rektora PWSZ w Koninie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele Samorządu Studentów.
 
Obecni na spotkaniu dowiedzieli się z jakiego wsparcia mogą skorzystać na uczelni osoby niepełnosprawne i gdzie mogą udać się po pomoc w  przypadku pojawiających się problemów. Zaproszone przez organizatorów Ewelina Gazecka i Justyna Biernacka z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Oddział w Poznaniu Fundacji Aktywizacja, mówiły o misji i celach Fundacji. Przekazały też informacje na temat dwóch obecnie realizowanych projektów: „Profesjonalni niepełnosprawni” oraz „Krok do samodzielności”. Celem pierwszego programu jest aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych a drugiego zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej tychże osób. Uczestnikom projektów Fundacja oferuje wyznaczenie optymalnego kierunku rozwoju zawodowego i społecznego poprzez np. stworzenie Indywidualnego Planu Działania; nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z poszukiwaniem pracy i czynnościami życia codziennego; zwiększenie umiejętności związanych z obsługą komputera poprzez udział w szkoleniach informatycznych na różnych poziomach zaawansowania oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach zawodowych (m.in. profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy, rachunkowość, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych). Beneficjenci mogą skorzystać także z porad prawnych i psychologicznych. Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się szczegółów na stronie internetowej Fundacji, gdzie są także podane warunki jakie należy spełnić, by skorzystać z oferowanej pomocy.
 
Organizatorami czwartkowego spotkania, które wpisało się w obchodzony 3 grudnia  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, byli Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Koninie oraz Biuro Rekrutacji, Karier i Współpracy z Absolwentami PWSZ w Koninie.
ekdar