fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony


Coroczne spotkania władz uczelni z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawicielami mediów z Konina i ościennych powiatów odbyły się 20 stycznia 2015 r. w PWSZ w Koninie. Rozmawiano o współpracy, dokonaniach ostatnich lat i nowościach na najbliższy czas.
 
Spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych otworzył prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, który w murach uczelni powitał ich trzeci raz. Podziękował za dotychczasową współpracę oraz przedstawił najważniejsze działania ostatnich lat ‒ uruchomienie logistyki, dietetyki, bezpieczeństwa wewnętrznego (studia I stopnia), oraz studiów magisterskich: filologii angielskiej i filologii germańskiej, a także plany dotyczące kolejnych nowych kierunków licencjackich, czyli finansów i rachunkowości, i inżynierskich, czyli energetyki. Poinformował też o zamyśle uruchomieniu szkoły językowej.

– Dzielimy wiele takich samych trosk i trudów na co dzień, np. problemy z niżem demograficznym czy ciągłe zmiany w prawie – powiedział prof. Pawlak, podkreślając, jak dużo łączy szkoły ponadgimnazjalne i naszą uczelnię. Przypomniał także o zbliżających się wyborach władz na uczelni.

Obecna podczas spotkania dr Joanna Chojnacka-Gärtner, prorektor ds. rozwoju i promocji,  omówiła szczegółowo dotychczasową współpracę PWSZ ze szkołami ponadgimnazjalnymi z Konina i naszego regionu. Życzyła dyrektorom dalszej owocnej współpracy oraz realizacji wszelkich zamierzeń zawodowych i sukcesów.

Dr Jerzy Jasiński, prorektor ds. kształcenia, przedstawił wyniki ostatniego naboru, który ukształtował się na niemal niezmienionym poziomie (był niższy od roku ubiegłego tylko o kilkanaście osób). Podziękował także dyrektorom i nauczycielom za to, że dbają o dobrą opinię uczelni w środowisku szkolnym, co potwierdziły badania ankietowe wśród kandydatów – wielu z nich właśnie dlatego wybrało PWSZ w Koninie, jako miejsce warte studiowania.

Dyrektorzy zapoznali się także z ofertą edukacyjną uczelni na rok akademicki 2015/2016 i przedyskutowali dalszą współpracę, w tym termin organizacji Drzwi Otwartych.

Dla gości przygotowano warsztaty „Monitorowanie realizacji podstawy programowej w zakresie kompetencji kluczowych”, które poprowadzili (przed spotkaniem z władzami uczelni) Ewa Gryczman, konsultantka z Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i dr Krzysztof Wereszczyński, dyrektor MODN.

Drugie spotkanie było wyjątkowe ze względu na rekordową liczbę przybyłych przedstawicieli mediów. Omówiono plany rozwojowe uczelni, także te związane z bazą lokalową i otwarciem szkoły językowej. Dziennikarze pytali o zasady jej funkcjonowania, kadrę, nauczane języki i obawy przed konkurencją. Według prof. Pawlaka jest zbyt wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Rektor podkreślił jednak, że mamy duże doświadczenie w nauczaniu języków obcych i świetną kadrę, więc możemy być konkurencyjni. Wspomniano także o udziale uczelni w obchodach 25-lecia Wolności i spotkaniu podsumowującym, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, a w którym prof. Pawlak uczestniczył.

W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy szkół z Konina, powiatów konińskiego, słupeckiego, kolskiego, tureckiego oraz włocławskiego, oraz przedstawiciele mediów z Konina i powiatów ościennych.
ekdar
23308_dsc06798
23309_dsc06801
23310_dsc06802
23311_dsc06803
23312_dsc06809
23313_dsc06810
23314_dsc06811
23315_dsc06812
23316_dsc06813
23317_dsc06815
23318_dsc06820
23319_dsc06825
23320_dsc06826
23322_dsc06831
23323_dsc06834
23324_dsc06836
23325_dsc06841
23326_dsc06842
23327_dsc06843
23328_dsc06855
23301_dsc06777
23302_dsc06779
23303_dsc06783
23304_dsc06784
23305_dsc06785
23306_dsc06789
23307_dsc06794