fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, oraz Alicja Frankowska, dyrektor Gimnazjum nr 3 im. K.I.Gałczyńskiego w Koninie, podpisali porozumienie w sprawie patronatu Katedry Filologii nad klasami dwujęzycznymi w tym gimnazjum.
 
Celem patronatu jest współpraca dotycząca organizacji klas oraz procesu dydaktycznego w klasach dwujęzycznych, a także organizacji imprez propagujących język angielski i kulturę krajów anglojęzycznych.

W porozumieniu PWSZ podejmuje się m.in. umożliwienia udziału uczniów w wykładach otwartych, ćwiczeniach i warsztatach organizowanych przez KF oraz zapewnienia pomocy i nadzoru merytorycznego. Nauczyciele gimnazjum będą też mogli korzystać z zasobów biblioteki PWSZ.

Natomiast gimnazjum deklaruje udział uczniów klas dwujęzycznych w wykładach otwartych i wybranych wydarzeniach organizowanych przez KF, przyjęcie wybranych studentów na praktyki pedagogiczne i udostępnienie gimnazjum jako szkoły ćwiczeń.

Porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2017 r.
aria