fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Seminarium „Wyzwania XXI wieku w sferze bezpieczeństwa. Współczesne oblicza zagrożeń” odbyło się 28 kwietnia 2015 r. w auli PWSZ w Koninie. W imieniu rektora, prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, otworzył je dr Artur Zimny, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego. Spotkanie poprowadziła dr Karina Zawieja-Żurowska, kierownik Katedry Politologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 
Seminarium poświęcone było aktualnym wyzwaniom, przed jakimi stoimy w obliczu różnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa. Dr Kazimiera Król z PWSZ w Koninie wygłosiła wykład pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego we współczesnej Polsce”. Uświadomiła wszystkim, że gwarantem bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo społeczne. Można je osiągnąć niwelując takie negatywne zjawiska jak marginalizacja czy wykluczenie społeczne. (Widać to zresztą doskonale po ostatnich wydarzeniach w USA, gdzie niezadowolenie społeczne wynikłe z poczucia marginalizacji popycha część społeczeństwa do zamieszek, co destabilizuje sytuację np. w Baltimore). Zagrożeń takich jest znacznie więcej. Można tu wymienić np. eurosieroctwo, czyli pozostawianie dzieci przez rodziców pracujących za granicą. Wpływa to destrukcyjnie na najmniejsze komórki społeczne, czyli rodziny, a przez to ma negatywny wpływ na stan całego społeczeństwa. Zagrożeń takich jest znacznie więcej: emigracja zarobkowa, nieodpowiedni stan struktury demograficznej, długotrwałe bezrobocie, ubóstwo czy patologie społeczne jak np. pedofilia. Wszystkie te zjawiska rzutują na bezpieczeństwo ekonomiczne czy demograficzne Polski.
 
O zagrożeniach związanych z oszustwami, także internetowymi i naciągactwie mówił nadkomisarz Albert Smycerowicz, ekspert Wydziału Ogólnego Komendy Miejskiej Policji w Koninie w wykładzie „Oszustwo nigeryjskie – ewolucja”. Bartosz Rachuba, student bezpieczeństwa wewnętrznego, skupił się w swoim wystąpieniu na ceberterroryzmie. Kontynuacją rozważań nad zagrożeniami związanymi z globalną siecią komputerową i naszymi danymi był wykład „Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji”, przeprowadzony przez Andrzeja Andrzejewskiego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Koninie.
 
Zagrożenia bezpieczeństwa w związku z rozwojem sieci internetowej i ilością gromadzonych tam danych są tak poważne, że jak dowiedzieli się uczestnicy seminarium, od maja powstaną w komendach policji (na rożnych poziomach) zespoły do zwalczania przestępczości internetowej. Jesteśmy często nieświadomi zagrożeń jakie na nas czyhają w sieci, a przez to bezbronni wobec cyberprzestępców. Jako przykład można podać „fishing”, czyli pobieranie lub wykradanie danych dostępnych na różnych portalach. Zawsze zostawiamy po sobie ślady, które mówią o nas bardzo wiele, np. ile mamy lat, gdzie mieszkamy czy co lubimy. Zjawisko to dorobiło się już nawet swojej nazwy – „biały wywiad”.
 
W dalszej części seminarium rozmawiano o bezpieczeństwie rodziny we współczesnym świecie (wystąpienie przygotowane przez studentkę Natalię Szczechowicz) i zagrożeniach dla bezpieczeństwa społecznego, wynikłych z patologii, jaką jest pedofilia (wykład studenta Patryka Barańskiego). Mł. kpt. mgr inż. Sebastian Andrzejewski, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Koninie, wygłosił zaś wykład pt. „Udział Państwowej Straży Pożarnej w procesie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania”.
 
Jak widać, seminarium było bardzo bogate w swej tematyce. Uczestniczyli w nim studenci bezpieczeństwa wewnętrznego, uczniowie z ZS im. Mikołaja Kopernika i CKU im. Stefana Batorego w Koninie oraz zaproszeni goście i interesariusze zewnętrzni: dr Sebastian Łukaszewski, zastępca Prezydenta Miasta Konina ds. gospodarczych; Jacek Trawiński, zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Koninie; Andrzej Andrzejewski, administrator Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Koninie; Adrian Ciastowicz, właściciel Agencji Ochrony Osób i Mienia Delta Security i Paweł Figurski, kierownik Biura Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
ekdar