fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

XIII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne „Ewaluacja i innowacje w edukacji” obradowało w Kaliszu od 11 do 13 maja. Jak  co roku, jej organizatorami były Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie i Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Kaliszu.
 
Pierwszy dzień spotkania przeznaczono na zebranie Komitetu Naukowego z udziałem przedstawicieli Zespołu Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w dyskursach „Narzędzia pomiaru jakości kształcenia – co i jak dalej?”

Oficjalne otwarcie XIII Forum odbyło się we wtorek, 12 maja, w kaliskiej auli im. prof. J. Rubińskiego. Gościem nadzwyczajnym konferencji był prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, który od Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych otrzymał medal „Za zasługi dla PSNT”.

W plenarnej sesji naukowej wystąpiło 18 samodzielnych pracowników naukowych, po czym w godzinach popołudniowych toczono dialogi i dyskursy podczas wyprawy do Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie. Trzeci, ostatni dzień XIII WFP „Ewaluacja i innowacje w edukacji” organizatorzy przeznaczyli na debatę naukową, poświęconą m.in. problemom wdrażania autentycznych innowacji edukacyjnych na rzecz poprawy jej jakości w kontekście procedur ewaluacyjnych. 

Wszyscy uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach wyrażali troskę o wysoką jakość kształcenia na różnych szczeblach edukacji i podkreślali wagę jakości edukacji nauczycieli na miarę dzisiaj i jutra. Pokłosiem XIII Forum jest prawie 500-stronicowa monografia pod redakcją prof. Grzesiaka, inicjatora konferencji, będąca zbiorem blisko 40 artykułów uczestników konferencji.

Na zakończenie obrad prof. Grzesiak dokonał podsumowania obrad (prof. K. Denek, przewodniczący  Komitetowi Naukowemu Forum, nie mógł uczestniczyć w całości spotkania). Przedstawiono i przyjęto konceptualizację XIV Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego, które obradować będzie w PWSZ w Koninie od 9 do 11 maja 2016 roku. Jego problematyka skupi się na badaniach jakościowych w edukacji i w naukach o niej.

W konferencji uczestniczyło ogółem ponad 60 pracowników naukowych, w tym 21 profesorów, specjalistów w dziedzinie pedagogiki. Uczestnicy reprezentowali ogółem 26 uczelni, w tym Uniwersytet im. J. Kupały w Grodnie oraz Uniwersytet w Brześciu.

Merytoryczny patronat naukowy nad konferencją sprawował Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, który utworzyli wybitni pedagodzy, samodzielni pracownicy nauki z wielu ośrodków uniwersyteckich.

Nad przebiegiem i obradami X Forum patronat medialny sprawowały redakcje „Wychowanie na co dzień” i „Forum Akademickie” oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.
 
Jan Grzesiak/aria
26535_dsc_0043
26536_dsc_0046
26537_dsc_0047
26538_dsc_0048
26539_dsc_0049
26540_dsc_0051
26541_dsc_0052