fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Ponad 16 tys. miejsc praktyk w 1500 urzędach i jednostkach administracji publicznej do końca roku – to propozycja  nowego rządowego programu, który umożliwi młodym zdobywanie doświadczenia zawodowego i ułatwi im start na rynku pracy.
 
- Administracja potrzebuje młodych ludzi pełnych pomysłów, zaangażowania, innowacyjnego myślenia. A młodzi ludzie nauczą się tego jak działa administracja - mówi o korzyściach płynących z programu minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.

Badania pokazują, że osoby z wyższym wykształceniem radzą sobie na rynku lepiej niż przeciętnie. Jednak 21 proc. absolwentów po roku od zakończenia edukacji nie ma pracy – powiedział w Warszawie wiceminister nauki Włodzisław Duch na konferencji poświęconej praktykom studenckim w administracji rządowej. Dodał, że nie wiadomo, czy pozostali absolwenci mają pracę w swoim zawodzie. – To dopiero zaczynamy monitorować. Program jest jednym ze sposobów na zmniejszenie tych negatywnych procentów – zaznaczył.

MNiSW wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki i Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przygotowało 58 miejsc dla praktykantów.

Resort nauki zwraca uwagę, że praktyki w urzędach są bardzo dobrą propozycją dla studentów, którzy chcą związać swoją przyszłość zawodową z administracją publiczną. Będą też okazją, by nauczyć się współpracy z innymi.

O tym, że kluczem do sukcesu i dalszego rozwoju programu praktyk jest ścisła współpraca między urzędami a uczelniami przekonuje minister Kolarska-Bobińska w liście do uczelni.

Niezwykle istotne w naszej ocenie jest, by zadania realizowane przez studentów w procesie praktyk odpowiadały na faktyczne potrzeby określone w programach praktyk, w taki sposób, aby opiekun praktyk w uczelni mógł z całym przekonaniem potwierdzić, że student osiągnął zakładane cele praktyki i nabył podczas niej określone kompetencje na zakładanym poziomie. Oczekiwana będzie również Państwa ocena po zakończeniu praktyk – pisze minister nauki w liście do rektorów.

Do aktywnego włączenia się w proces organizacji praktyk w urzędach Akademickie Biura Karier zachęca również w swoim liście Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta.

Program praktyk studenckich w urzędach zapowiedziała w swoim exposé premier Ewa Kopacz.

Oferta praktyk studenckich będzie udostępniana od około połowy maja 2015 r. w Centralnej Bazie Ofert Pracy za pośrednictwem strony internetowej www.oferty.praca.gov.pl
 
Wszystkie wzory dokumentów oraz komplet informacji o programie praktyk będzie dostępny od 1 maja 2015 r. na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – www.kprm.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji

Program praktyk studenckich w administracji rządowej - informacje dotyczące realizacji

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego