fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Niemal 600 absolwentów pożegna się niebawem ze swoją Alma Mater ‒ PWSZ w Koninie. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowić będą ‒ do tego momentu jeszcze ‒ studenci zarządzania i pracy socjalnej.
 
Tegoroczne absolutoria rozpoczną się w sobotę, 20 czerwca. O godz. 9.00 z uczelnia rozstaną się absolwenci kierunków budownictwo oraz mechanika i budowa maszyn (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska), o 12.00 ‒ fizjoterapii, turystyki i rekreacji, oraz wychowania fizycznego (Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia).

Dzień później o 9.00 dyplomy ukończenia studiów otrzymają przyszli pedagodzy, politolodzy i pracownicy pracy socjalnej, a o 12.00 absolwenci filologii angielskiej, filologii germańskiej i zarządzania.

Tradycją odchodzących roczników stało się przekazywanie pieniędzy, zamiast na kwiaty dla wykładowców, na rzecz chorych dzieci, których marzenia spełnia Fundacja Mam Marzenie. W tym roku będą to życzenia siedmioletniej Ismeny z Turku, która marzy o hybrydowym laptopie z wyjmowanym ekranem i akcesoriami, oraz dziesięcioletniego Michała, również z Turku, który chciałby się spotkać z Robertem Lewandowskim.