fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, oraz  prof. nadzw. dr hab. Roman Drozd, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, podpisali umowę o współpracy. Jej celem jest zapewnianie wysokiego poziomu kształcenia przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz rozwoju naukowego pracowników. 

Podpisana 2 lutego umowa jest wstępem do kolejnych umów, np. umożliwiających studentom PWSZ w Koninie korzystanie z laboratoriów AP, uczestnictwo pracowników i studentów w konferencjach oraz seminariach, podejmowanie wspólnych badań i opracowań naukowych, jak też wspólne publikacje pracowników obu uczelni.

Dzięki tej umowie pracownicy dydaktyczni PWSZ w Koninie będą mogli podejmować studia podyplomowe i doktoranckie prowadzone przez AP oraz przeprowadzać przewody doktorskie i habilitacyjne na ogólnie przyjętych zasadach.

Akademia Pomorska jest jedną z pięciu państwowych uczelni pedagogicznych w Polsce. Kształci na kierunkach humanistycznych i ścisłych na dwudziestu pięciu podstawowych kierunkach oraz ponad stu specjalnościach. Powstała w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Słupsku.
aria