fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Rektor PWSZ w Koninie prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak podpisał umowę bilateralną z Goce Delcev University of Stip. To druga co do wielkości państwowa uczelnia w Macedonii.

Uczelnia została utworzona w 2007 roku. Kształci 19 tysięcy studentów i zatrudnia 500 pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Złożona jest z 12 wydziałów, między innymi: Wydziału Prawa, Wydziału Filologii, Wydziału Ekonomii, Wydziału Logistyki, Wydziału Informatyki oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet oferuje łącznie ponad 100 kierunków studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.

Główna siedziba uczelni znajduje się w mieście Sztip, położonym we wschodniej części Macedonii nad rzeką Bregałnicą. Miasto zamieszkuje ponad 50 tys. mieszkańców.

Umowa między uczelniami w ramach programu Erasmus+ obowiązuje na lata 2016/2017-2020/2021 i dotyczy wymiany międzynarodowej studentów i wykładowców kierunków: filologia angielska oraz germańska, logistyka, informatyka, finanse i rachunkowość, dietetyka oraz pielęgniarstwo.

Więcej informacji o uczelni na stronie internetowej:www.ugd.edu.mk/index.php/en/