fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Z przyjemnością informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka”. Kierunek będzie miał praktyczny i interdyscyplinarny charakter – studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami z zakresu automatyki i robotyki, mechaniki oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności kształcenia, a mianowicie „metody projektowania wirtualnego” lub „serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych”.
 
Studia skierowane są do osób, które chciałyby uzyskać tytuł zawodowy inżyniera oraz przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów automatyki i robotyki. Należy podkreślić, że ponad 70% zajęć dydaktycznych w ramach studiów będzie realizowanych w formie praktycznej tj. ćwiczeń, warsztatów lub laboratoriów.
 
Warto podkreślić, że po ukończeniu studiów inżynierskich istnieje możliwość kontynuacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”.
 
Serdecznie zachęcamy absolwentów szkół średnich subregionu konińskiego do podjęcia studiów inżynierskich o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
 
Więcej informacji można uzyskać w Centrum Spraw Studenckich i Karier PWSZ w Koninie (ul. Przyjaźni 1, pok. 6, tel. 63-249-72-37) oraz pod adresem www.ans.konin.pl
 
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom podmiotów gospodarczych, którzy udzielili wsparcia merytorycznego i formalnego na etapie opracowywania wniosku o nowy kierunek studiów inżynierskich.

Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia kierunku: automatyka i robotyka