fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

,,Słuchanie medium. Głosy i odgłosy w kulturze współczesnej’’ to tytuł II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się 5 kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. W centrum rozważań prelegentów znalazły się kwestie związane z próbą odpowiedzi na pytania: jakie konteksty znaczeniowe zawarte są w głosie jako fenomenie współczesnej kultury oraz jak zmienia się ich postrzeganie w toku rozwoju cywilizacyjnego?

Możliwości interdyscyplinarnych analiz związanych z rolą głosu w kulturze i świecie współczesnym zaprezentowało dziesięciu prelegentów z różnych ośrodków akademickich i badawczych oraz artyści niezależni. Pierwszą cześć konferencji rozpoczęło wprowadzające wystąpienie Marcina Olejniczaka (PWSZ w Koninie), który przedstawił  idee, które przyświecały drugiej konferencji na tle  wydarzeń (seminariów, konferencji, wystaw, koncertów) z lat ubiegłych - także wobec  dynamiki zmian praktyk słuchania. Tomasz Misiak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) zreferował zagadnienie dotyczące dźwięku i ciszy w myśli Konfucjusza. Z Kolei Damian Binkowski (Uniwersytet Gdański) wygłosił referat pt. ,,Narodziny odbiorcy biernego z ducha pisma czytanego bezgłośnie’’. Dźwięki w cyberkulturze stanowiły motyw przewodni wystąpienia Romana Piotra Bromboszcza (Uniwersytet Warszawski). Bogato ilustrowana prezentacja autorstwa Moniki Pich (Collegium Da Vinci w Poznaniu) zatytułowana ,,Milczące sygnały – foniczne i semantyczne artykulacje, gesty , odgłosy ciszy’’ zakończyła obrady w sesji plenarnej.

Sesję panelową rozpoczął dwugłos artystyczno-naukowy, w ramach którego Rafał Iwański (artysta niezależny) i Sebastian Soberski (astronom, Planetarium i obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Grudziądzu) wygłosili referat pt.    ,,Dźwięki kosmosu jako fenomen sygnałów pochodzenia kosmicznego w kontekście współczesnej muzyki elektroakustycznej’’. Zagadnienie schizofonii związanej z funkcjonowaniem systemów zapowiedzi głosowej na dworcu kolejowym w Poznaniu, w niezwykle barwny sposób, zaprezentował Hubert Wińczyk (artysta niezależny). Zdecydowanie autobiograficzny walor miało natomiast wystąpienie pt. ,,Pomocnicze ilustracje rytmu’’ autorstwa Michała Gąbki (studenta PWSZ w Koninie – członka SKN ,,Wizja’’). Ostatnim panelistą był Łukasz Szałankiewicz (Collegium Da Vinci w Poznaniu), który swoją uwagę skupił na elektronicznych zjawiskach głosowych (EVP). Obrady zwieńczyła dyskusja z udziałem uczestników konferencji i gości.

Dzięki zaangażowaniu Galerii CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie niewątpliwie udanym przedsięwzięciem okazał się zorganizowany w ramach wydarzenia towarzyszącego konferencji koncert audiowizualny Voices of the Cosmos (muzycy: Rafał Iwański, Wojciech Zięba; wizualizacje, wprowadzenie: Sebastian Soberski).

Organizatorami konferencji były: Zakład Edukacji i Pomocy Społecznej i Wydział Społeczno-Techniczny (PWSZ w Koninie), Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) oraz Galeria CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie. Patronat nad konferencją objęło czasopismo ,,Glissando’’.