fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie uczestniczył w debacie NKN Forum „Szkoły doktorskie”, która odbyła się 20 marca 2019 r. w siedzibie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.   
 
Podczas pierwszej sesji omówiono koncepcje szkół doktorskich na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniki Gdańskiej, a następnie przedstawiono proces tworzenia szkół doktorskich i dobre praktyki z perspektywy Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

W dalszej części spotkania uczestnicy debaty mieli możliwość wzięcia udziału w seminariach dotyczących rozwiązań strukturalnych i organizacyjnych szkół doktorskich, planowanych programów kształcenia, przyjętych zasad rekrutacji, szczegółowych zapisów w regulaminach szkół doktorskich, umiędzynarodowiania oraz wspólnych szkół doktorskich. Seminaria obejmowały również tematykę indywidualnych planów badawczych, finansowania badań, oceny śródokresowej, zasad wyznaczania promotorów, a także zabezpieczenia socjalnego doktorantów.

Podczas kolejnej sesji omówiono kwestię ewaluacji szkół doktorskich.  Na zakończenie spotkania dr Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dokonał podsumowania debaty.
Spotkanie odbyło się w ramach NKN Forum, platformy umożliwiającej dyskusję i wymianę myśli na temat sposobu, w jaki poszczególne uczelnie będą mierzyć się z wyzwaniami związanymi z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, której koncepcja narodziła się w dialogu środowiska akademickiego z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
M. Biadasz