fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz prof. Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia uczestniczyli w debacie „Statuty uczelni a Ustawa 2.0”, która odbyła się 18 lutego 2019 r. w siedzibie Politechniki Łódzkiej.  

Podczas poszczególnych sesji omówiono kwestie związane z nowym statutem, jako narzędziem rozwoju uczelni w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Następnie dokonano prezentacji koncepcji, opracowanej przez zespół ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Gdańskiego, dotyczącej porządku ustrojowego akademickiej uczelni publicznej. Następnie Piotr Müller, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego omówił szanse i wyzwania związane z nowym statutem uczelni.

Uczestnicy debaty mieli również możliwość uczestnictwa w panelach dyskusyjnych dotyczących organów, organizacji i zarzadzania uczelnią, struktury uczelni, zarządzania badaniami naukowymi, awansami naukowymi pracowników, zarządzania kształceniem, proceduralnych aspektów prac nad statutem i regulaminami, a także majątku i finansów uczelni. Na zakończenie spotkania dr Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dokonał podsumowania debaty.

Spotkanie odbyło się w ramach NKN Forum, platformy umożliwiającej dyskusję i wymianę myśli na temat sposobu, w jaki poszczególne uczelnie będą mierzyć się z wyzwaniami związanymi z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, której koncepcja narodziła się w dialogu środowiska akademickiego z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
M. Biadasz