fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz prof. Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia uczestniczyli w posiedzeniu Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Spotkanie odbyło się w dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. W obradach udział wzięli rektorzy i prorektorzy uczelni zawodowych z obszaru województwa wielkopolskiego tworzących Związek (PWSZ w Gnieźnie, PWSZ w Kaliszu, PWSZ w Koninie, PWSZ w Lesznie, PWSZ w Pile).
 
Uczestnicy spotkania omówili kwestie planowanych wspólnie inicjatyw w ramach ZWPUZ, a także  dyskutowali nad bieżącymi sprawami dotyczącymi działalności Związku, w tym zasadami finansowania.
 
Warto przypomnieć, że celem ZWPUZ jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni wchodzących w jego skład poprzez wspieranie realizacji powierzonych mu zadań, polegających m.in. na wymianie informacji, wspólnym aplikowaniu o fundusze zewnętrzne i realizowaniu projektów, stwarzaniu warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i prac rozwojowych,  prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej, wyrażaniu opinii i reprezentowaniu wspólnych interesów uczestników Związku wobec administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych.
 
M. Biadasz