fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

W dniu 11 grudnia 2018 r. odbyło się otwarte seminarium z cyklu „Pedagogia dziecka”, nad którym stały patronat sprawuje JM Rektor PWSZ – prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak.

Było to kolejne VII seminarium - jako kontynuacja cyklu tego rodzaju spotkań naukowo – metodycznych, które pod kierunkiem naukowym Prof. PWSZ dr hab. Jana Grzesiaka miały miejsce w poprzednim roku akademickim. Tym razem dialogi i dyskursy odbywały się pod hasłem „Pedagogia wolności i wartości w edukacji dziecka”. Uroczyste otwarcie seminarium zostało opatrzone wprowadzeniem pt. „Wolność i jej granice w pedagogii dziecka”, po czym uczestnicy seminarium mieli okazje do recepcji wystąpień i pokazów ujętych w programie.

Wystąpienia programowe zapoczątkował niezwykle interesujący wykład upoglądowiony pt. „Pedagogia dziecka ma swój urok i wartości – kiedy ? Moje doświadczenia w dwujedni – teorii i praktyki” w wykonaniu mgr Hanny Wojciechowskiej – wybitnej nauczycielki dzieci i specjalistki w ożywianiu założeń pedagogiki Marii Montessori.
W dalszej części obrad seminarium występowali studenci z nastawieniami na uwypuklanie wartości pedagogii i jej granic na szczeblu edukacji dzieci w przedszkolu i w klasach I – III. Było to prezentacje metodyczne stanowiące ciąg rozważań i wymiany doświadczeń wyniesionych z dotychczasowych zajęć w uczelni i z praktyki pedagogicznej w kolejności:
- Pedagogia dziecka skarbcem wartości w perspektywie dzieci - w wyk. studentów III r. „pedagogika”: Beata Hyża, Sebastian Skiba;
- Pedagogia dziecka versus dyscyplina w klasie szkolnej - w wyk. grupy studentów III r. „pedagogika”;
- Pedagogia edukacji dziecka w toku badania / eksperymentowania – w wyk. grupy studentów II r. „pedagogika” pod kierunkiem dr Marianny Styczyńskiej;
- Pedagogi(k)a Marii Montessorii u podstaw edukacji nauczycieli dzieci  - w wyk. grupy studentów I r. „pedagogika” pod kierunkiem dr Jadwigi Knotowicz.  
Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zaciekawieniem i aktywnym wsparciem podczas interaktywnych sytuacji edukacyjnych stwarzanych w poszczególnych wystąpieniach.

Podsumowania obrad dokonał Jan Grzesiak – jako inicjator i kierownik naukowy cyklu „Pedagogia dziecka”, w którym wyraził duże uznanie wobec wszystkich prelegentów i współuczestników. Wraz z podziękowaniami wskazał na niezwykłą satysfakcję z powodu stworzenia na seminarium klimatu autentycznej pedagogii w edukacji dzieci w kontekście jej wolności i granic.
Na zakończenie został podkreślony dorobek odbytych dotychczas wszystkich seminariów „Pedagogia dziecka” i na tej kanwie została naszkicowana konceptualizacja kolejnych seminariów przewidzianych w kalendarzu wydarzeń na rok akademicki 2018/2019.