fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony


 
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie dokonało podsumowania pierwszego roku działalności. Spotkanie odbyło się 24 października 2018 r. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie.
 
Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo, gdyż realizując swoje cele w zakresie m.in. wspierania kształcenia zawodowego w regionie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie współpracuje także z naszą uczelnią.
 
Efektem dotychczasowej współpracy była np. zorganizowana 1 marca 2018 r. konferencja „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym – wyzwaniem współczesnego rynku pracy”, pod patronatem honorowym prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, oraz Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego.
 
Podczas uroczystości przedstawione zostały roczne dokonania CWRKDiZ, m.in. przeprowadzenie kilkunastu warsztatów z doradztwa zawodowego dla młodzieży, powołanie Klubu Doradców Zawodowych, nawiązanie współpracy z licznymi pracodawcami i szkołami, organizacja szeregu imprez propagujących kształcenie zawodowe, np. „Nocy zawodowców”. Zaproszeni prelegenci, a więc przedstawiciele pracodawców, władz samorządowych, szkół oraz doradców zawodowych, podkreślali rosnące znaczenie kształcenia zawodowego i dualnego dla gospodarki, a także rolę jaką odgrywa w tym zakresie CWRKDiZ w Koninie.
 
Gościem specjalnym uroczystości był Paweł Tkaczyk (autor książek Zakamarki marki i Grywalizacja ) z wykładem o tym, jak budować markę oraz o technikach storytellingu (umiejętności opowiadania).
 
Na zakończenie spotkania Andrzej Budny, dyrektor CWRKDiZ w Koninie, podziękował wszystkim partnerom, w tym PWSZ w Koninie, za pomoc i owocną współpracę.
 
EKDAR