fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Niemal 600 osób przyjęto dziś oficjalnie w szeregi studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Większość z nich to przyszli licencjaci i inżynierowie, ale była wśród nich niemała grupa przyszłych magistrów.
 
- To już dwudziesta pierwsza, i do tego wyjątkowa inauguracja - podkreślił na wstępie prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie. - Po pierwsze, odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Po drugie, właśnie weszła w życie nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, która jest wynikiem współpracy środowiska akademickiego z rządem, i choć nie było łatwo, wierzę, że dzięki niej szkolnictwo wyższe będzie się lepiej rozwijało. W końcu po trzecie, w tym roku rozpoczął działalność Związek Wielkopolskich Publicznych Szkół Zawodowych. Mamy nadzieję, że dzięki niemu stworzymy lepszą ofertę edukacyjną dla studentów z Wielkopolski - wyjaśnił rektor.

Nim doszło do immatrykulacji, prof. Pawlak wręczył zasłużonym pracownikom odznaczenia i medale. I tak, dr Janusz Kwieciński, dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, pani Wiesława Wrzesińska - Złoty Medal PWSZ w Koninie, natomiast Medal PWSZ w Koninie - mgr Bożena Miastkowka, dr hab. Robert Szeklicki, prof. nadzw. dr hab. Maciej Tomczak i mgr Dariusz Olczak.

Tradycją inauguracji roku akademickiego na naszej uczelni stało się uroczyste nadanie tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie. W tym roku otrzymał go prof. nadzw. dr. hab. inż. Edward Pająk. To już 11 naukowiec i wykładowca naszej uczelni z tym tytułem.

Ślubowanie od studentów I roku, którzy w tym roku podczas naboru na swój kierunek wykazali się najwyższą średnią punktów, przyjął dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia, natomiast immatrykulacji dokonał rektor uczelni - prof. Pawlak.

Gościem inauguracji była m.in. Ewa Jedlikowska, doradca Jarosława Gowina, wicepremiera i  ministra nauki i szkolnictwa wyższego, która na ręce rektora przekazała czek na ponad 12,7 mln zł. Wykład inauguracyjny „Krajobraz - turystyka - degradacja” wygłosił prof. dr hab. Maciej Pietrzak, geograf i ekolog krajobrazu, rektor PWSZ w Lesznie.

W tym roku uczelnia przyjęła na I rok studiów I stopnia 490 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Są wśród nich kierunki z 20-letnią historią, takie jak pedagogika, wychowanie fizyczne, filologia angielska, lub trochę młodsze, np. mechanika i budowa maszyn (od 2005 r.). Ale pojawił się też zupełnie nowy - bezpieczeństwo i systemy ochrony. W sumie przyjęto młodzież na 11 kierunków. Decyzję o ubieganiu się na naszej uczelni o tytuł magistra (studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) podjęło w tym roku ponad 100 osób na filologii angielskiej, filologii germańskiej, zarządzaniu i inżynierii produkcji oraz zdrowiu publicznym.

aria
Zdjęcia: Foto Sypniewski