fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Decyzją dr. Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 19 lipca 2018 r. utworzono Związek Uczelni pod nazwą „Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych”, w skład którego wchodzą: PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, PWSZ w Koninie, PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz  PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.
 
Celem Związku jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni wchodzących w jego skład poprzez wspieranie realizacji powierzonych mu zadań, polegających m.in. na wymianie informacji, wspólnym aplikowaniu o fundusze zewnętrzne i realizowaniu projektów, stwarzaniu warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i prac rozwojowych,  prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej, wyrażaniu opinii i reprezentowaniu wspólnych interesów uczestników Związku wobec administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych.
 
M. Biadasz