fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

                                                                                          
                                                                                                                                                                                                 PREZYDENT MIASTA KONINA


Konferencja na temat znaczenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu konińskiego odbyła się 29 maja 2018 r. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym przy ul. Popiełuszki 4. Wydarzenie patronatem honorowym objęli Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Józef Nowicki, Prezydent Miasta Konina. Wpisywało się ono w kalendarz obchodów 20-lecia istnienia Uczelni.

Konferencja była okazją do podziękowania interesariuszom zewnętrznym, współpracującym na co dzień z Uczelnią, mającym swój znaczący udział dla jej rozwoju i kształtowania oferty edukacyjnej. Wśród nich znaleźli się  między innymi przedsiębiorcy, kadra zarządcza i pracownicy placówek oświatowych, medycznych, instytucji publicznych, służb mundurowych itd. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie – Bez współpracy z najbliższym otoczeniem społeczno-gospodarczym nie moglibyśmy funkcjonować. Statuetki i listy z podziękowaniami wyrażają naszą wdzięczność, bo to Państwo umożliwiacie nam otwieranie nowych kierunków, prowadzenie praktyk. Dzięki wam nasi studenci mogą zdobywać umiejętności praktyczne i przygotowywać się do pracy.

Podczas konferencji z ust zaproszonych gości, między innymi Marszałka Macieja Sytka – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, dra  Sebastiana Łukaszewskiego, zastępcy Prezydenta Konina ds. gospodarczych, pana Romana Byczyka, Prezesa Konińskiej Izby Gospodarczej, padło wiele ciepłych słów pod adresem PWSZ w Koninie. Wszyscy podkreślali znaczenie Uczelni dla rozwoju subregionu konińskiego. Jak podkreślił JM prof. dr. hab. Maciej Pietrzak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, uczelnie zawodowe odgrywają dużą rolę w systemie edukacji,  kształcąc kadry na potrzeby lokalnych gospodarek, czasami w sposób nowatorski, np. w trakcie studiów dualnych, jak to się dzieje w Lesznie.

Jak istotne znaczenie odgrywają Publiczne Uczelnie Zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce mówił, na podstawie swoich badań, dr Artur Zimny, Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Koninie. Sytuację absolwentów Uczelni na lokalnym rynku pracy krótko przestawili Artur Michalski i Dariusz Majewski ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie.
Informacje na temat współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i oświatowym przedstawił  prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski, Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej. W jaki sposób uwzględnia się  potrzeby rynku i pracodawców przy tworzeniu oferty edukacyjnej PWSZ w Koninie przybliżył słuchaczom  Dariusz Wiliński z Biura Rektora.
Niezwykle istotnymi z punktu widzenia uczelni oraz tematyki konferencji były wystąpienia interesariuszy zewnętrznych, współpracujących na co dzień z PWSZ w Koninie. O ogromnym znaczeniu Uczelni dla rozwoju społeczności lokalnej – poprzez wspieranie idei edukacji przez całe życie – mówiła Urszula Adamska, Prezes Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Na koniec konferencji, o niebagatelnym znaczeniu PWSZ w Koninie w przygotowywaniu dobrze wykwalifikowanej kadry na potrzeby lokalnego rynku pracy, mówili w interesujących i niezwykle merytorycznych wystąpieniach Pani Ewelina Głowacka, Asystentka Zarządu Fermintrade Sp. z o.o., Sp.K., Pan Tomasz Rybarczyk, Dyrektor SP nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie oraz Piotr M. Czerwiński-Mazur – zastępca Dyrektora Ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Koninie.
Ekdar D.W.
<
 • IMG_9196
 • IMG_9291
 • IMG_9308
 • IMG_9211
 • IMG_9228
 • IMG_9221
 • IMG_9297
 • IMG_9306
 • IMG_9184
 • IMG_9185
 • IMG_9188
 • IMG_9190
 • IMG_9200
 • IMG_9218
 • IMG_9237
 • IMG_9249
 • IMG_9238
 • IMG_9247
 • IMG_9253
 • IMG_9260
 • IMG_9270
 • IMG_9278
 • IMG_9285
>