fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Festiwal „Edukacja – Terapia – Kultura”, przygotowany przez Katedrę Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, miał już swoją drugą edycję. W tym roku został wzbogacony o elementy promujące naszą uczelnię. Nie zabrakło również akcentów międzynarodowych. Patronat honorowy sprawowali prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, oraz prof. dr hab. Nadija Skotna, rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu.
 
Oficjalne otwarcie festiwalu, którego dokonali prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski, prorektor, oraz dr Karina Zawieja-Żurowska, dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego, odbyło się 10 kwietnia (choć całe wydarzenie trwało od 9 do 11 kwietnia). Było połączone z otwarciem obrad VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej z cyklu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”, którą tym razem przeprowadzono pod hasłem „Pedagogia w toku praktyki pedagogicznej studenta”.
Pierwszy dzień festiwalu wypełniło otwarte seminarium naukowo-metodyczne „Seminaria dyplomowe w kontekście synergii w edukacji dzieci i ich nauczycieli”. Obradom, które przebiegały w klimacie troski o jakość badań studenckich prowadzonych w ramach pisanych przez nich prac dyplomowych,  przewodniczył prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak. Czynny udział w nim brali profesorowie z Ukrainy: Ihor Dobrjański, Mykola Zymomrya oraz Aleksander Hawrylenko, a z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu profesorowie: Piotr Gołdyn i Mirosław Śmiałek. Po nim odbyło się spotkanie studentów, nauczycieli akademickich i wymienionych gości. Atmosfera wykładów, spotkań oficjalnych i nieoficjalnych była przyjazna i nakierowana na refleksyjne dialogi dotyczące jakości edukacji nauczycieli z uwzględnieniem praktyki pedagogicznej.   
W drugim dniu miały miejsce dwie konferencje naukowo-metodyczne. Obok wymienionej już cyklicznej „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”, obradowała konferencja „Edukacja obywatelska dziecka”, pod kierunkiem naukowym dr Marianny Styczyńskiej. Ich przebieg był adekwatny do założonych programów szczegółowych.
W obu spotkania naukowych uczestniczyło ponad 100 osób, wśród nich wielu nauczycieli szkół powszechnych oraz nauczycieli akademickich. Szeroki udział studentów pedagogiki, pracy socjalnej, a w tym studentów uczestniczących w pracach kół naukowych, sprzyjał upowszechnianiu kultury pedagogicznej, autopromocji własnych kompetencji na rzecz pedagogii dziecka, a nade wszystko promocji PWSZ w Koninie. Ogółem wystąpiło ponad 40 osób, w tym dziewięciu profesorów oraz nauczyciele sprawujący opiekę nad studentami w trakcie praktyki pedagogicznej. Na podkreślenie zasługuje to, że czynnymi wystąpieniami na obu konferencjach wyróżniła się grupa 26 studentów pedagogiki i pracy socjalnej.
Cennym elementem festiwalu były prezentacje dzieci z Przedszkola nr 16 w Koninie oraz grupy studentów pracy socjalnej. Hasło przewodnie tych prezentacji brzmiało „Ojczyzna oczami przedszkolaka – konkursy, zagadki, wędrówki po kraju ojczystym”.
W trzecim dniu festiwalu nie zabrakło ekspozycji oraz kolejnych wystąpień studenckich. W podsumowaniu całości, którego dokonał prof. Jan Grzesiak, uczestniczyło kilkudziesięciu studentów pedagogiki wraz z nauczycielami-metodykami, a także pięciu profesorów. Poza wnioskami i dezyderatami, wstępnie podano termin kolejnego festiwalu 8–10 kwietnia 2019 r.
Festiwal zakończył występ studenckiego zespołu instrumentalnego. Przed nim jednak w trzech językach pożegnali się z uczestnikami konferencji i festiwalu goście z Ukrainy, w angielskim prof. Dobrjańskyj, w niemieckim prof. Zymomrya, a w ukraińskim prof. Hawrylenko.

J. Grzesiak