fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Aktualne problemy społeczne i gospodarcze drugiej dekady XXI w. były tematem III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne dylematy i wyzwania rozwojowe, która miała miejsce 23 marca 2018 r. w Koninie. Współorganizatorami Konferencji byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja), University of Lviv (Ukraina), Panevezio  Kolegija (Litwa). Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora PWSZ w Koninie prof. zw. dra hab. Mirosława Pawlaka. Ideą przewodnią Konferencji było umożliwienie badaczom, zarówno teoretykom, jak i praktykom, zaprezentowania dorobku naukowego oraz wyników badań empirycznych, a także praktycznych doświadczeń.

W trakcie sesji plenarnej wystąpili: dr hab. inż. Jan Zych,  prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim), dr inż. Marian Lutostański (PWSZ w Koninie), dr inż. Tadeusz Kęsoń (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), dr Robert Rogaczewski (PWSZ w Koninie), mgr Dominik Nogala (Uniwersytet Łódzki),  mgr Paweł Nowicki (Uniwersytet Łódzki).

Następnie uczestnicy Konferencji obradowali w ramach dwóch sesji równoległych: Edukacja – Praca Socjalna oraz Bezpieczeństwo – Ekonomia – Zarządzanie. Debatę w ramach poszczególnych sesji prowadziły i moderowały: dr Karina Zawieja-Żurowska, dr Kazimiera Król i dr Anna Waligórska-Kotfas.

Złożona tematyka wystąpień pokazuje jak wiele wyzwań stoi przed współczesnym społeczeństwem i gospodarką. Nowe i gwałtownie ewoluujące środowisko wymusza zmiany społeczne w obszarze bezpieczeństwa, edukacji, pracy socjalnej, marketingu i zarządzania przestrzenią miejską. Pole do rozważań, dyskusji i wymiany poglądów jest dlatego ciągle otwarte. Zapraszamy zatem wszystkich Państwa do udziału w kolejnej Konferencji i spotkania w Koninie za rok ‒ podsumowała obrady dr Karina Zawieja-Żurowska, Dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie. 

Anna Waligórska-Kotfas