fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Z okazji Światowego  Dnia  Pracy  Socjalnej  Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej  zorganizowała seminarium naukowe na temat:  Procesy globalizacji wyzwaniem dla edukacji i praktyki w pracy socjalnej. W seminarium wzięli udział : Prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski - prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej, dr Karina Zawieja- Żurowska - dziekan Wydziału Społeczno - Technicznego, mgr Artur Cygan – kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej ,mgr Marcin Olejniczak – kierownik Zakładu Edukacji i Pomocy Społecznej ,wykładowcy i  studenci kierunku Praca Socjalna  a także zaproszeni goście, praktycy pracy socjalnej regionu konińskiego. Po otwarciu seminarium  przez  Panią  dziekan  dr K. Zawieje Żurawską  nastąpiło  uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów Aniołów Socjalnych  przyznanych   przez organizatorów seminarium   za  służbę dla drugiego człowieka  oraz w podziękowaniu  za  współpracę w procesie edukacji przyszłych adeptów pracy socjalnej. Przyznano je dwóm instytucjom: Miejskiemu Ośrodkowi  Pomocy Rodzinie w Koninie oraz  Powiatowemu  Centrum  Pomocy Rodzinie w Koninie.  Ważnym  i ciekawym aspektem seminarium był przekaz medialny z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej przygotowany przez International Federation of Social Workers, IFSW)  w którym zawarto najważniejsze wyzwania dla pracy socjalnej  we współczesnym  świecie.  Natomiast niespodzianką   dla  studentów  był przekaz  medialny  studentów  pracy socjalnej   z Uniwersytetu w  Nagasaki  z Japonii  promujący  zrównoważony rozwój społeczny. Podczas   seminarium wygłoszono  bardzo  interesujące i wartościowe referaty które stały się podstawą do dyskusji. Prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski przedstawił w swoim referacie znaczenie wartości w pracy socjalnej w obliczu procesów globalizacji. Dr Kazimiera Król  omówiła zagadnienie edukacji   do  i w  pracy socjalnej w dobie  globalnych problemów. Mgr Szymon Płuciennik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Koninie wygłosił referat na temat: Praca socjalna w pomocy społecznej. Mgr Dorota Kaźmierczak oraz  mgr Elzbieta Sroczyńska z   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie omówiły rolę i zadania pieczy zastępczej w obliczu  globalizacji. Dr hab. Kinga Przybyszewska  przedstawiła znaczenie  streetworkingu w pracy socjalnej.  Mgr Artur Cygan przedstawił referat na temat: Osoba z niepełnosprawnością wobec przeobrażeń społecznych. Mgr Marcin Olejniczak omówił wybrane problemy społeczne w społeczeństwie informacyjnym. Karolina Kozłowicz studentka pedagogiki przedstawiła zagadnienie : Bariery środowiskowe w świecie bez granic. O współczesnym paradoksie dostępności.
Seminarium    stało się  znakomitą   okazją   do  dyskusji  i wymiany poglądów między  teoretykami  i  praktykami   pracy socjalnej  na  temat  współczesnych wyzwań dla edukacji i praktyki pracy socjalnej. W podsumowaniu seminarium podkreślono, że należy zrobić wszystko aby w procesie edukacji do pracy socjalnej  kształtować umiejętności praktyczne dotyczące  rozwiązywania  złożonych problemów jednostki i rodziny w globalnym świecie.  Należy także w większym zakresie  prowadzić edukację ku otwartości  i wrażliwości  na inne kultury,  obyczaje, tradycje, religie  i różnice  w  stylu  życia  przyszłych  klientów pracy socjalnej.

Kazimiera Król