fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz rektorzy publicznych uczelni zawodowych z obszaru województwa wielkopolskiego (PWSZ w Gnieźnie, PWSZ w Kaliszu, PWSZ w Koninie, PWSZ w Lesznie, PWSZ w Pile) w dniu 21 lutego br. uczestniczyli w spotkaniu z Jarosławem Gowinem, wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Celem wizyty było podjęcie rozmów nt. zacieśnienia współpracy między uczelniami. Podczas spotkania rektorzy podpisali list intencyjny, wyrażając tym samym wolę utworzenia  Związku Uczelni pod nazwą „Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych”.  
 
Założeniem Związku jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni wchodzących w jego skład poprzez wspieranie realizacji powierzonych mu zadań, polegających m.in. na wymianie informacji, wspólnym aplikowaniu o fundusze zewnętrzne i realizowaniu projektów, stwarzaniu warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i prac rozwojowych,  prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej, wyrażaniu opinii i reprezentowaniu wspólnych interesów uczestników Związku wobec administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych.
 
M. Biadasz