fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Na zaproszenie Mariusza Seńko, starosty tureckiego, prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie w dniu 20 grudnia br. uczestniczył w uroczystości przekazania budynku do użytku Zespołowi Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku. Podczas spotkania prof. Mirosław Pawlak dokonał uroczystego przecięcia wstęgi.
 
Przebudowa II piętra budynku „E” w ZST w Turku wraz z parkingiem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych możliwa była dzięki pozyskaniu przez powiat turecki środków z funduszy europejskich. W ramach prac wykonano m.in. zadania z zakresu branży sanitarnej, budowalnej, elektrycznej i zagospodarowania terenu.
Warto przypomnieć, że w zmodernizowanym obiekcie mieściła się dawniej siedziba  Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku PWSZ w Koninie. Na początku 2014 r. prof. Mirosław Pawlak przekazał powiatowi tureckiemu i gminie miejskiej Turek część budynku należącego do Uczelni.

M. Biadasz
 
Źródło zdjęć: powiat.turek.pl