fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Za nami czwarta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Praca socjalna – wyzwania i dylematy. Ujęcie interdyscyplinarne’’ zorganizowanej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr hab. Mirosława Pawlaka przez Katedrę Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie we współpracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Lwowskim Uniwersytetem Narodowym Iwana Franki oraz  Panevezys College.
Podczas konferencji wygłoszonych zostało blisko pięćdziesiąt referatów. Na konferencję napłynęły zgłoszenia od przedstawicieli szesnastu krajowych ośrodków akademickich (z różnych regionów Polski) oraz z pięciu zagranicznych uczelni (Słowacja, Litwa, Ukraina). W obradach czynnie uczesniczyli również studenci z trzech uczelni, a także praktycy pracy socjalnej (kadra zarzą dzająca i pracownicy ośrodków pomocy społecznej). 
Po uroczystym otwarciu konferencji przez prorektora prof. nadzw. dr hab. Jakuba Bartoszewskiego (prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej) odbyły się trzy wykłady w części plenarnej. Pierwszy z nich wygłosił prof. nadzw. dr hab. Tomasz Misiak z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na temat społecznego wymiaru pejzaży dźwiękowych. Drugą prelegentką w tej części obrad była dr Kazimiera Król, która ukazała aktualne kwestie pracy socjalnej wobec procesów globalizacji. Trzeci wykład otwarty w części plenarnej wygłosił prof. nadzw. dr hab. Maciej Kołodziejski z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze), który skupił się na oryginalnym zagadnieniu  związanym z potencjałem muzyki w kontekście pracy socjalnej. Tę cześć obrad zakończył koncert w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale (dyrygent: Magdalena Pająk).  
W dalszej części konferencji obrady odbywały się w czterech sekcjach: ,,Aktualne wyzwania dla pracy socjalnej i polityki społecznej – perspektywa międzynarodowa’’, ,,Praca socjalna i resocjalizacja – współczesne wyzwania’’, ,,Współczesne kwestie socjalne – perspektywy edukacyjne i konteksty zdrowia publicznego’’ oraz ,,Sekcja młodych badaczy problemów społecznych’’. Dopełnieniem wystąpień prelegentów była wystawa posterów.
Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z rozwiązaniami dotyczącymi pracy socjalnej w odniesieniu do polityki społecznej, edukacji i zdrowia publicznego oraz szansą na  nawiązanie współpracy między uczestnikami z kraju i z zagranicy.

Artur Cygan, Marcin Olejniczak