fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

1 grudnia 2017r. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W hali Rondo w Koninie spotkali się podopieczni i pracownicy wielu instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Koninie i regionie.
Ten wyjątkowy dzień, ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1992 roku, ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
Uroczystość zorganizowana pod hasłem „CZTERY PORY ROKU” przygotowana została przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Koło w Koninie).
Studenci PWSZ w Koninie uczestniczący w uroczystości nie tylko zapoznali się z dorobkiem artystycznym osób z niepełnosprawnością, ale również aktywnie włączyli się w przebieg spotkania, doskonaląc tym samym umiejętności komunikacji i współpracy.