fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Koninie miała wyjątkowo uroczysty charakter. Wielu pracownikom uczelni oraz osobom działającym na jej rzecz wręczono z tej okazji medale i wyróżnienia. I ‒ jak podczas każdej inauguracji ‒ przyjęto do studenckiej społeczności nowych studentów.
 
W przemówieniu inauguracyjnym prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, nawiązał do rocznicy i wymienił zmiany, jakie się przez te 20 lat na uczelni dokonały. ‒  W 1998 roku naukę zaczynało 450 studentów na siedmiu specjalnościach, a dzisiaj 505 na osiemnastu kierunkach ‒ podkreślił tę najważniejszą. Zaznaczył, że w dzisiejszych czasach, i to na chwilę przed wielkimi zmianami, jakie przyniesie ze sobą nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, to dynamizm i elastyczność są szansą na dobrą przyszłość uczelni, co pozwala wierzyć, że szkoła dostosuje się bez większych strat do nowych oczekiwań i wymogów.
Do wymienionych przez prof. Pawlaka cech odnieśli się później w swoich wystąpieniach m.in. prof. zw. dr hab. Józef Orczyk, pierwszy rektor PWSZ w Koninie, oraz Józef Nowicki prezydent Konina, który PWSZ w Koninie nazwał perłą w koronie Konina.
Dużą część uroczystości wypełniło wręczenie odznaczeń. Dziewięć osób otrzymało wyróżnienia państwowe; były to złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę. Natomiast prof. Mirosława Pawlaka odznaczono medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za zasługi na rzecz rozwoju uczelni siedmiu osobom i instytucjom nadano medale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Z okazji jubileuszu 20-lecia przyznano też 20 specjalnych wyróżnień, które miały formę grafik autorstwa Artura Hejny, absolwenta PWSZ w Koninie.
Inną inauguracyjną tradycją naszej szkoły jest nadanie tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie. Od tego roku miano to noszą prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol oraz prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Wallas.
Ważnego dla nowo wstępujących w szeregi studentów naszej uczelni aktu immatrykulacji dokonał prof. Pawlak. Na scenie nowy rocznik reprezentowali ci, który podczas rekrutacji otrzymali najwyższą liczbę punktów na swoim kierunku.
Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny. Prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner, rektor PWSZ w Ciechanowie, przedstawił historię donosicielstwa w Polsce od XV wieku do czasów współczesnych. ‒ Ma ono ‒ jak powiedział prelegent ‒ historię tak samo długą i mało chlubną jak prostytucja.
Z okazji jubileuszu uczelnia wydała książkę „20 lat PWSZ w Koninie”.
aria
 
 
Lista odznaczonych i wyróżnionych:
 
Medal Złoty za długoletnią służbę
mgr Tomasz Elsner
dr Jadwiga Knotowicz
mgr Aldona Wojciechowska
 
Medal Srebrny za długoletnią służbę
dr Marek Derenowski
dr Grzegorz Pawłowski
mgr Robert Szymański
mgr Alina Pawlicka
 
Medal Brązowy za długoletnią służbę
dr Ewa Janeczek
mgr Marcin Olejniczak
 
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
prof. Mirosław Pawlak
 
Złoty Medal PWSZ w Koninie
prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk
 
Medal PWSZ w Koninie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
dr Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak
mgr Dariusz Dolatowski
mgr Wioleta Jankowska
mgr Anna Kotarska
mgr Regina Szkudelska
 
Wyróżnienie z okazji jubileuszu 20-lecia PWSZ w Koninie
dr Marta Cichocka
dr Jerzy Ciupa
mgr Ewa Konieczna
Jadwiga Kuna
prof. Bogusław Marecki
prof. Józef Orczyk
prof. Włodzimierz Sobkowiak
mgr Ryszard Nijakowski
mgr inż. Ewa Kapyszewska
Urszula Pawlińska
Maria Pierańska
mgr Danuta Stoińska
mgr Tadeusz Tylak
mgr Anna Wajrak
Wiesława Wrzesińska
Fermintrade w Koninie
Impexmetal S.A. Aluminium Konin
Urząd Miasta w Koninie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie


37936_img_3806
37937_img_3811
37924_img_6327
37925_img_6129
37926_img_6101
37962_img_6488
37934_img_3738
37933_img_3730
37955_img_6202
37956_img_6212
37948_img_6090
37951_img_6106
37923_img_6220
37938_img_3821
37947_img_6084
37961_img_6479
37963_img_6494
37957_img_6224
37960_img_6451
37940_img_3886
37964_img_6498
37942_img_3906
37943_img_3908
37941_img_3904
37944_img_3946
37959_img_6435
37954_img_6152
37945_img_3953
37927_img_3588
37928_img_3603
37929_img_3711
37930_img_3716
37931_img_3721
37935_img_3789
37939_img_3833
37949_img_6095
37950_img_6096
37952_img_6123
37946_img_3956
37953_img_6126
37958_img_6265
37936_img_3806 (1)
37924_img_6327 (1)