fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Wszyscy studenci I roku na PWSZ w Koninie mają już za sobą pierwszy dzień na uczelni, czyli tradycyjny dzień adaptacyjny. Nowych studentów w imieniu prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, przywitał 28 września dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia.
 
Dzień adaptacyjny składa się z szeregu spotkań z pracownikami uczelni, którzy przekazują najważniejsze informacje dotyczące życia studenckiego, a więc gdzie, z czym i po co należy się skierować, aby poradzić sobie w nowym (na razie) miejscu nauki. O Centrum Obsługi Studenta oraz o ubezpieczeniu NNW i OC  mówiła Katarzyna Janiak, kierownik Działu Dydaktyki, o pomocy materialnej dla studentów ‒ Anna Żerkowska, o systemach informatycznych dla studentów ‒ Grzegorz Pawłowski i Filip Kałuża, a o elektronicznej legitymacji studenckiej z funkcją płatniczą ‒ przedstawiciel Banku Pekao S.A.
 
Wstąpienie w uczelniane progi oznacza dla dotychczasowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiele dość zasadniczych zmian, bo teraz nie będą przychodzić do klasy, lecz sali wykładowej lub laboratorium, nie na lekcje, a na wykłady, no i wiedzę przekazywać im będzie nauczyciel akademicki, częściej nazywany wykładowcą. Zmieni się też sposób „rozliczania” z tej wiedzy, czyli kolokwia, zaliczenia i egzaminy zamiast kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych.
 
Czas rozpocząć nowy etap w życiu. Życzymy Wam, najlepszych wyników w nauce, zadowolenia z wybranego kierunku studiów i odwagi w wyznaczaniu życiowych celów oraz wytrwałości w ich osiąganiu.