fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz mgr Dorota Silska, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie w dniu 12 lipca br. podpisali porozumienie w sprawie objęcia patronatem przez Wydział Filologiczny PWSZ w Koninie klas z językiem angielskim i językiem niemieckim.

Celem patronatu jest umożliwienie uczniom pogłębienia zainteresowań językowych, natomiast nauczycielom udziału w wykładach, warsztatach metodycznych i konferencjach organizowanych przez Uczelnię. Istotą porozumienia jest również propagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Filologicznego oraz szkoleniowej Akademickiego Centrum Językowego.

Zawarte porozumienie pozwoli na udział uczniów w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Wydział, a także realizację studenckich praktyk pedagogicznych.
 
M. Biadasz