fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

W dniach od 3 do 5 lipca zorganizowano w mieście uniwersyteckim Kassel / Niemcy międzynarodową konferencję naukowa pod hasłem 'Wielojęzyczność jako szansa', która połączyła przedstawicieli ośrodków naukowych z 15 krajów. W ponad 60 wystąpieniach, wykładach, warsztatach wzięło udział blisko 120 uczestników, wśród nich dr Anna Stolarczyk-Gembiak, Dziekan Wydziału Filologicznego. Prelegenci definiowali wielojęzyczność  jako kompetencję w zakresie dwóch i więcej języków oprócz ojczystego, przy znajomości pierwszego na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, drugiego i kolejnych w wymiarze umożliwiającym przynajmniej ogólną komunikację. Świadomość wielojęzyczności jest niezwykle potrzebna w Europie, zwłaszcza wobec wyzwań migracji i mieszania się kultur. Jest też koniecznością w kontekście skutecznego nauczania języków obcych przy uwzględnieniu języka ojczystego i warunkiem niezależnego funkcjonowania na rynku pracy.

Tekst i zdjęcie dr A. Stolarczyk-Gembiak