fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

 Uwaga członkowie SAiP PWSZ w Koninie. Ogłoszenie o walnym zebraniu, na które zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.
 
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
22 lutego 2018 r. g. 10.30-11.30, sala 216 , ul. Przyjaźni 1, Konin

 

1. Otwarcie zebrania

2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie list obecności

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2017

5. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 2017 r. i podjęcie uchwał o udzieleniu im absolutorium

6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od organizacji konferencji nt. rynku pracy w 2018 r. i włączeniu się w organizację konferencji o znaczeniu PWSZ w Koninie dla rozwoju regionu (maj 2018 r.), organizowanej przez PWSZ w Koninie w ramach obchodów XX-lecia Uczelni i konferencji na temat kształcenia dualnego (marzec 2018 r.) oraz organizacji konkursu na wspomnienie absolwenckie z lat studiów

7. Omówienie organizacji zjazdu absolwentów, wyników inwentaryzacji, przyjętej przez Zarząd polityki rachunkowości i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu polityki rachunkowości na kolejne lata działalności stowarzyszenia.

9. Podjęcie uchwały dotyczącej organizacji zjazdu i balu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie 16 czerwca 2018 r.

10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej plan działań, plan finansowy i budżet na rok 2018.

11. Wolne wnioski


 
 
Projekty uchwał poniżej:
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                         Konin, dnia ……………r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 1
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
Osobami w/w zostali wybrani:
1.      …............................................................. - Przewodniczący Zebrania
2.       …............................................................. - Sekretarz Zebrania
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 
Uchwała nr 2
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdań finansowych z działalności SAiP PWSZ w Koninie za rok 2017.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
  
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 3
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r. i udzielenia jej absolutorium.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 

Uchwała nr 4
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania z działalności  Zarządu SAiP PWSZ w Koninie za rok 2017 i udzielenia mu absolutorium.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 5      
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę o odstąpieniu od realizacji  przez Stowarzyszenie konferencji poświęconej rynkowi pracy i absolwentom  „RYNEK PRACY”
planowanej na 20.03.2018 r.– „Absolwent uczelni na rynku pracy” – konferencja w ramach obchodów 20-lecia PWSZ w Koninie
i przyłączeniu się do organizacji konferencji na temat znaczenia PWSZ w Koninie dla rozwoju regionu, organizowanej przez uczelnię w ramach obchodów 20-lecia istnienia PWSZ w Koninie oraz konferencji na temat kształcenia dualnego organizowanej przez PWSZ w Koninie  i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.
Stowarzyszenie organizuje, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, 16 czerwca 2018 r. zjazd absolwentów (spotkanie na uczelni oraz  bal w ośrodku „Gwarek”), podczas którego zostanie rozstrzygnięty konkurs dla absolwentów na krótką historię, anegdotę ze studiów, ciekawe wspomnienie z okresu studenckiego w PWSZ w Koninie itd. Dowolna forma artystyczna, czas trwania konkursu: 1 marca – 31 maja 2018 r.

Organizację imprez powierza się Zarządowi SAiP PWSZ w Koninie.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 6      
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie podejmują uchwałę o przyjęciu przez Stowarzyszenie bezterminowo zasad (polityki) rachunkowości przyjętych przez Zarząd stowarzyszenia w 2017 r., stanowiących  załącznik  do uchwały nr 2 Zarządu SAIP PWSZ w Koninie z dn. 7 kwietnia 2017 r. oraz załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 7     
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie podejmują uchwałę o organizacji z okazji dwudziestolecia uczelni,  realizując swoje działania statutowe, zjazdu i balu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie 16 czerwca 2018 r. w następującej formie:
- stowarzyszenie organizuje zjazd w dwóch etapach:
 - spotkanie na uczelni
                                                                - bal absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie
- miejsce: ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy „Gwarek” w Ślesinie
- organizacja balu nie mieści się w kategorii nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego ani działalności odpłatnej pożytku publicznego, jest pozostałą działalnością statutową stowarzyszenia, 
- w zakresie zorganizowania zjazdu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie w dniu 16 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wygospodaruje zysku. Każdy uczestnik pokryje jedynie koszty swojego udziału w balu zgodnie z ofertą cenową ośrodka „Gwarek” za udział w balu jednej osoby,
- każdy uczestnik balu pokrywa swoje koszty na rzecz ośrodka „Gwarek”
- stowarzyszenie pośredniczy tylko w zakupie takiej usługi w „Gwarku”, zbierając od uczestników balu środki na własnym koncie w celu zapłacenia z niego za zbiorcza fakturę wystawioną jako kalkulacja ceny dla jednej osoby oraz liczby osób biorących udział w bali
- organizacja balu odbywa się zgodnie z regulaminem balu opracowanym i przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia w 2017 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
- Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich uczestników balu jako strona wobec ośrodka „Gwarek”
- wszelkie inne sprawy organizacyjne, finansowe itd. związane z organizacja balu powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 

Uchwała nr 8    
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie podejmują uchwałę zatwierdzającą plan działań, plan finansowy i budżet na rok 2018 w brzmieniu tych dokumentów zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
 
Rywalizację powyższych zadań powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………                                           ……………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 8    
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
Plan działań stowarzyszenia na rok 2018:
 
- współorganizacja wraz z PWSZ w Koninie i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie konferencji na temat kształcenia dualnego 1 marca 2018 r.
 
- dostosowanie zasad polityki bezpieczeństwa danych do zmieniających się w 2018 r. wytycznych krajowych i unijnych w tym zakresie
 
- włączenie się w ramach obchodów 20-lecia PWSZ w Koninie do organizacji konferencji na temat znaczenia PWSZ w Koninie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
 
- organizacja konkursu dla absolwentów na najciekawsze wspomnienie z okresu studiów
 
- organizacja 16  czerwca 2018 r. zjazdu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie (spotkanie w murach uczelni+ bal absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie w ośrodku „Gwarek”)
 
- przeprowadzenie w drugiej połowie 2018 r. warsztatów z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego dla studentów, absolwentów, członków stowarzyszenia raz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką
 
Realizację powyższych zadań powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 8
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
Plan finansowy i budżet stowarzyszenia na rok 2018
 
 
Plan finansowy nie zakłada prowadzenia żadnej działalności  stowarzyszenia prowadzącej do osiągnięcia zysku przez stowarzyszenie w roku 2018.
 
Budżet na rok 2018 zakłada:
- w bilansie po stronie aktywów tylko aktywa w wysokości środków wpłaconych przez uczestników balu podczas zjazdu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie na pokrycie kosztów ich uczestnictwa na rzecz ośrodka Gwarek
- w rachunku zysków i strat w związku z organizacją projektu jakim jest „Bal absolwentów”  wpłaty uczestników balu stanowiące przychody z pozostałej działalności statutowej pokryją dokładnie koszty pozostałej działalności statutowej (opłata na rzecz ośrodka „Gwarek”), w związku z czym Stowarzyszenie planuje osiągnąć zerowy zysk z działalności statutowej.
 
Nie zakłada się prowadzenia innych projektów związanych z odpłatną działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej.
 
 
 
 
załacznik do uchwały nr 6 

Załącznik do Uchwały nr 2 Zarządu SAIP PWSZ w Koninie
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
 
 
 
 
 
 
STOWARZYSZENIE
ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W KONINIE
 
 
 
ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI
 
załącznik  do uchwały nr 2 Zarządu SAIP PWSZ w Koninie
z dn. 7 kwietnia 2017 r.
 

 
 
WPROWADZENIE
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, zwane dalej Stowarzyszeniem jako organizacja pozarządowa prowadzi dedykowaną NGO księgowość, na zasadach określonych w poniższej polityce rachunkowości wynikającej z potrzeb stowarzyszenia, dostosowanej do jego profilu działalności.
 
Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg zgodnie z przepisami przeznaczonymi dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wynikającymi z przepisów obowiązującej ustawy o rachunkowości i wzorem określonym w załączniku nr 6 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe przekazuje do Urzędu Skarbowego w Koninie.
 
Swoją działalność organizacja finansuje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, kontraktów, grantów, środków z pomocy publicznych, odpłatnej działalności statutowej, środków z funduszy prywatnych, dochodów z ofiarności publicznej, dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia, dochodów z kapitałów Stowarzyszenia (odsetki, lokaty, akcje, inne).
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Stowarzyszenie stosuje nadrzędne zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości: zasadę istotności, zasadę kontynuowania działalności, zasadę memoriału i współmierności, zasadę wiarygodności, zasadę niezmienności, zasadę ostrożności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów.
 
Zasady (polityka) rachunkowości mają na celu przedstawienie obowiązujących            w Stowarzyszeniu reguł:
 
1) określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) podział kosztów na nieodpłatną działalność pożytku publicznego, odpłatną działalność pożytku publicznego, pozostałą działalność statutową i administracyjną,
3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (wykaz kont księgi głównej),
4) zasady amortyzacji,
5) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
6) dokumentowanie operacji dowodami księgowymi,
7) sposób i terminy inwentaryzacji,
8) system zabezpieczenia dokumentów, archiwizacja dokumentów, udostępnianie danych i dokumentów osobom trzecim.
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  OKREŚLENIE ROKU OBROTOWEGO I OKRESÓW SPRAWOZDAWCZYCH
 
Rokiem obrotowym i okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową sporządza się na koniec roku obrotowego według stanu na dzień bilansowy (ostatni dzień roku). Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie organizacji.
Zarząd zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.
Sprawozdanie finansowe podpisują członkowie zarządu.
 
2. PODZIAŁ KOSZTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I ADMINISTRACYJNĄ
 
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej związane są z projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie, za które nie jest pobierana odpłatność od odbiorców końcowych; koszty odpłatnej działalności statutowej związane są projektami, której odbiorcy końcowi finansują lub partycypują w ponoszonych kosztach ich realizacji; koszty pozostałej działalności statutowej to koszty realizowanych działań statutowych np. organizacja zjazdu/balu absolwentów, poza projektami wymienionymi powyżej.
Koszty administracyjne są to koszty obsługi administracyjnej związane pośrednio                          z realizowanymi programami: amortyzacja, materiały i energia, usługi obce itp.
 
3. SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH (WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ)
 
W Stowarzyszeniu obowiązują następujące ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:
·         Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej,
·         Księgi rachunkowe prowadzi się ręcznie,
·         Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego,
·         Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości                   w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,
·         Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy,
·         Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
·         Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe,
·         Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe we własnym zakresie,
·         Do księgowania raportu kasowego oraz raportu bankowego, oraz funduszu płac stosuje się zbiorcze polecenie księgowania, które jest podstawą do księgowania na kontach księgi głównej,
·         Księgi rachunkowe Stowarzyszenia obejmują:
Ø dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego                          i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych,
Ø konta ksiąg pomocniczych,
Ø zestawienie obrotów i sald,
·         Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:
Ø zasadę podwójnego księgowania,
Ø systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,
Ø odnośnie do zapisów w dzienniku: zapewnienie chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów                              i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi                           i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,
·         Księgi pomocnicze prowadzi się dla:
Ø środków trwałych,
Ø wartości niematerialnych i prawnych,
Ø odpisów amortyzacyjnych,
      •  Stowarzyszenie ewidencjonuje koszty w księgach rachunkowych korzystając z        kont zespołu 4 „Koszty według rodzajów” oraz zespołu piątego „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” 
 
 
 
 
 
Wykaz kont księgi głównej
 
L.p Nazwa konta Konto Wn Konto Ma
1.      Środki trwałe 010  
2.      Wartości niematerialne i prawne 020  
3.      Umorzenie środków trwałych   070
4.      Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych   075
5.      Kasa 100 100
6.      Rachunek bankowy 130 130
7.      Rachunek lokat terminowych 139  
8.      Środki pieniężne w drodze 149  
9.      Rozrachunki z odbiorcami 201  
10.    Rozrachunki z dostawcami   202
11.    Rozrachunki publicznoprawne 220  
12.    Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 230  
13.    Inne rozrachunki z pracownikami 234  
14.    Pozostałe rozrachunki 249  
15.    Rozliczenie zakupu 300  
16.    Amortyzacja 401  
17.    Zużycie materiałów i energii 402  
18.    Usługi obce 403  
19.    Podatki i opłaty 404  
20.    Wynagrodzenia 405  
21.    Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 406  
22.    Pozostałe koszty 407  
23.    Rozliczenie kosztów 490  
24.    Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 501  
25.    Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 502  
26.    Koszty pozostałej działalności statutowej 503  
27.    Koszty administracyjne 550  
28.    Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów 641  
29.    Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów   645
30.    Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej   700
31.    Przychody z działalności statutowej odpłatnej   701
32.    Przychody z pozostałej działalności statutowej   702
33.    Pozostałe przychody finansowe   750
34.    Pozostałe koszty finansowe   751
35.    Pozostałe przychody operacyjne   760
36.    Pozostałe koszty operacyjne   761
37.    Fundusz statutowy   800
38.    Rozliczenie międzyokresowe przychodów   845
39.    Wynik finansowy   860
40.    Podatek dochodowy od osób prawnych   870
 
Do powyższych kont prowadzi się odpowiednie konta analityczne dostosowane do potrzeb.
 
 
4. ZASADY AMORTYZACJI
 
Składniki majątkowe oraz wartości niematerialne i prawne Stowarzyszenia podlegają amortyzacji. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu – art. 31 ust. 2 ustawy                                o rachunkowości.
Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty 3.500,00zł dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres.
Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne zostały wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania.
Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru.
Środków pracy poniżej 3.500,00zł nie uznaje się za środki trwałe i księguje w koszty w momencie zakupu.
W przypadku otrzymania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych w drodze darowizny, wartość darowizny wycenia się na podstawie protokołu otrzymanego od darczyńcy, a w przypadku jego braku na podstawie ceny rynkowej.
 
5. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO
 
 
1.     Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe                                     o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, o wartości zakupu wyższej niż 3.500,00zł,
2.     Składniki majątkowe, których cena nabycia jest niższa lub równa kwocie
3.500,00zł lecz okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do elementów wyposażenia,
3.     Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT),
4.     Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością,
5.     Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się:
·        cenę nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna – jest to rzeczywista cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu wraz w podatkiem VAT. Koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania dolicza się do wartości środka trwałego,
·        wartość rynkową – w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób –za którą przyjmuje się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, chyba że umowa darowizny albo umowa                o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości Jeżeli środki trwałe nabyte tą drogą wymagają montażu, to ich wartość powiększa się o wydatki poniesione na montaż,
6.     Wartość początkową środków trwałych podwyższa się jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji - o sumę wydatków na ich ulepszenie,
7.     Podstawowym narzędziem ewidencyjnym środków trwałych jest „Księga inwentarzowa środków trwałych”,
8.     Wycena aktywów i pasywów:
9.     Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne amortyzuje się zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi,
·        Zapasy materiałów oraz papiery wartościowe- według cen nabycia,
·        Należności i zobowiązania- w kwocie wymagalnej zapłaty,
·        Kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej,
·        Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej w walucie polskiej,
·        Rezerwy na zobowiązania- organizacja nie tworzy rezerw na zobowiązania,
·        Rezerwy na należności- organizacja nie tworzy rezerw na należności.
 
Wynik finansowy netto: zysk (nadwyżka przychodów nad kosztami) organizacji zwiększa fundusz własny, natomiast strata (nadwyżka kosztów nad przychodami) pokrywana jest z funduszy własnych.  Z funduszu własnego stowarzyszenie finansuje swoje zadania statutowe.
 
6. DOKUMENTOWANIE OPERACJI DOWODAMI KSIĘGOWYMI
 
Dowody księgowe w organizacji dzielą się na:
 
a)     dokumenty zewnętrzne obce - otrzymywane od zewnętrznych kontrahentów np. faktury zakupu, rachunki, noty księgowe, dokumenty KP, wyciągi bankowe,
b)    dokumenty zewnętrzne własne - noty księgowe, druki KP i KW, polecenie przelewu, deklaracje ZUS,
c)     dokumenty wewnętrzne własne - listy płac, umowy zlecenia i o dzieło, druki KP, KW, dokumenty obrotu środków trwałych, polecenie wyjazdu służbowego,
d)    dokumenty zbiorcze - raport kasowy, raport bankowy, polecenie księgowania,
e)      dowody zastępcze - wystawiane do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego.
 
7. SPOSÓB I TERMINY INWENTARYZACJI
 
Inwentaryzację w Stowarzyszeniu wykonuje się na zarządzenie Prezesa organizacji                       w następujących terminach:
 
1)    na ostatni dzień roku:
 
Ø środki pieniężne w kasie, czeki własne. Inwentaryzacji tej dokonuje komisja trzyosobowa powołana przez Prezesa Zarządu, w której skład wchodzą członkowie organizacji, w obecności osoby odpowiedzialnej za kasę i czeki. Osoba ta nie może wejść w skład komisji. Komisja dokonuje inwentaryzacji metodą spisu z natury na formularzu zawierającym pozycje: data inwentaryzacji, l.p., rodzaj nominału, ilość, wartość w zł. Na formularzu znajduje się informacja o zakończeniu inwentaryzacji na określonej pozycji oraz następuje przekreślenie pozostałych pozycji uniemożliwiających późniejsze zapisy. Protokół podpisują wszystkie osoby z komisji,
Ø środki pieniężne na rachunkach bankowych, pożyczki i kredyty, lokaty terminowe- na podstawie potwierdzenia sald otrzymanych z banku, do dnia 15.01. roku następnego,
 
2)    Co 4 lata na ostatni dzień roku:
 
Ø środki trwałe - dokonuje komisja trzyosobowa powołana przez Prezesa Zarządu, w której skład wchodzą członkowie organizacji. Komisja dokonuje inwentaryzacji metodą spisu z natury na formularzu zawierającym pozycje: data inwentaryzacji, l.p, rodzaj produktu, nazwa środka trwałego, ilość. Na formularzu znajduje się informacja o zakończeniu inwentaryzacji na określonej pozycji oraz następuje przekreślenie pozostałych pozycji uniemożliwiających późniejsze zapisy. Protokół podpisują wszystkie osoby z komisji,
Ø elementy wyposażenia - dokonuje komisja trzyosobowa powołana przez Prezesa Zarządu, w której skład wchodzą członkowie organizacji. Komisja dokonuje inwentaryzacji metodą spisu z natury na formularzu zawierającym pozycje: data inwentaryzacji, l.p., rodzaj produktu, nazwa środka trwałego, ilość. Na  formularzu znajduje się informacja o zakończeniu inwentaryzacji na określonej pozycji oraz następuje przekreślenie pozostałych pozycji uniemożliwiających późniejsze zapisy. Protokół podpisują wszystkie osoby z komisji,
Ø wartości niematerialne i prawne - inwentaryzacji dokonuje się poprzez weryfikację, poprzez porównanie danych z księgami rachunkowymi wynikającymi z dokumentów. Dokonuje jej osoba powołana przez Zarząd do prowadzenia ksiąg lub inna osoba powołana przez Prezesa.
 
8. SYSTEM ZABEZPIECZENIA DOKUMENTÓW, ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW, OKRES ICH PRZECHOWYWANIA, UDOSTĘPNIANIE DANYCH I DOKUMENTÓW OSOBOM TRZECIM.
 
1.     Dokumenty organizacji przechowywane są w siedzibie organizacji, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 
2)    Dokumenty organizacji podlegają przechowywaniu:
 
Ø księgi rachunkowe – 5 lat,
Ø karty wynagrodzeń pracowników- nie krócej niż 5 lat,
Ø dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, pożyczek, kredytów, umów - 5 lat,
Ø dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – 5 lat,
Ø dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat,
Ø wyciągi bankowe, faktury, rachunki zakupu - 5 lat,
Ø sprawozdania finansowe -  przez cały okres funkcjonowania organizacji,
Ø pozostałe dokumenty - 5 lat.
 
3)    Archiwizacja dokumentów polega na umieszczeniu dokumentów w miejscu ich archiwizowania, opisanych w sposób łatwy i czytelny w celu ich odnalezienia. Dodatkowo informacje sporządzane przy pomocy komputera archiwizuje się na płytach CD.
 
4)    Udostępnienie sprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości może nastąpić:
 
na potrzeby wewnętrzne: w siedzibie Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu,
na zewnątrz: po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Zarządu wraz                                 z pozostawieniem pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów.