fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia uczestniczyli w konferencji programowej w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki, organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Konferencja pt. „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym” odbyła się w dniach 19 – 20 czerwca br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.  
 
Głównym założeniem zorganizowanej konferencji była dyskusja nt. optymalnego systemu zarządzania uczelniami w Polsce. Poruszono kwestie dotyczące relacji wewnątrz uczelni, roli władz rektorskich, dziekańskich oraz Senatu,a także omówiono wspólne działanie szkół wyższych w ramach związków i sieci. Podczas konferencji rozważano  również zagadnienia dot. udziału interesariuszy zewnętrznych w procesie zarządzania uczelnią, polityki kadrowej i finansowej szkół wyższych.

Jest to już dziewiąte i zarazem ostatnie spotkanie poprzedzające Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się we wrześniu br. w Krakowie.
 
M. Biadasz