fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Kolejne posiedzenie, powołanej przez Rektora prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, Rady Programowej PWSZ w Koninie odbyło się 30 maja br. w siedzibie Uczelni.
 
Przewodnią ideą spotkania była dyskusja nad kierunkami rozwoju Uczelni (studiami pierwszego i drugiego stopnia, a także studiami podyplomowymi i dualnymi).Podczas posiedzenia prof. Mirosław Pawlak, Przewodniczący Rady omówił również planowane zmiany w systemie szkolnictwa wyższego – projekty założeń do tzw. „Ustawy 2.0”.
 
Radę Programową PWSZ w Koninie tworzą przedstawiciele władz samorządowych oraz środowiska społeczno-gospodarczego. Skład Rady określa Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 – 2019.
 
M. Biadasz