fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

I Festiwal Edukacji Terapii i Kultury pod patronatem JM Rektora Profesora zw. dr hab. Mirosława Pawlaka odbył się 28 – 29 marca 2017r.
 
Konceptualizacja tego wydarzenia powstała w Zespole Badań Pedagogiczno-Psychologicznych pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Jana Grzesiaka, a jej szerokie odbicie można było odnotować w wielorakich formach uczestnictwa nauczycieli, nauczycieli akademickich, pracowników samorządów lokalnych, studentów, a także szerokiego kręgu osób z wielu ośrodków naukowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał Rektor PWSZ w Koninie. W ramach Festiwalu odbyły się dwie konferencje naukowo – metodyczne, tj.: VII Konferencja z cyklu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”, której obrady toczyły się pod hasłem „ Wartości i wartościowanie w toku praktyki zawodowej studenta” (kierownik naukowy – prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak)  oraz II Konferencja z cyklu „Edukacja obywatelska – skarbem” (kierownik naukowy – dr Marianna Styczyńska) . W konferencjach tych uczestniczyło ponad 200 osób, a w tym kilkunastu nauczycieli akademickich i samodzielnych pracowników naukowych wywodzących się z innych uczelni w Polsce.
 
Poza konferencjami miało miejsce kilkanaście różnorodnych wydarzeń o charakterze modułowym, a wśród nich prezentacje i autoprezentacje skupione wokół idei Festiwalu.

Warsztaty Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w teorii i praktyce przygotowane przez studentów trzeciego roku pedagogiki pod opieką merytoryczną dr. Jadwigi Knotowicz. Studenci również trzeciego roku przygotowali warsztaty pod nazwą Studenci w kręgu badawczych prac dyplomowych. Grupa pracowała pod czujnym okiem prof. nadzw. dr. hab. Jana Grzesiaka. O szkole w środowisku lokalnym, jej uwarunkowań oraz współpracy mówili studenci pedagogiki specjalność edukacja elementarna oraz studenci z Koła Naukowego „Wizja”. Moderatorem tego spotkania byli Marcin Olejniczak, wykładowca PWSZ w Koninie oraz Anita Skupińska, studentka trzeciego roku pedagogiki.

Cyberprzemoc to temat warsztatów, jakie przeprowadzili studenci kierunku praca socjalna oraz członkowie Koła Naukowego PEGAZ. Spotkanie odbyło się pod opieką prof. nadzw. dr hab. Kingi Przybyszewskiej oraz Artura Cygana  wykładowców Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej.  Ponadto odbyły się warsztaty w grupach rotacyjnych z udziałem klas I – III  z różnorodną tematyką. „Literacka stacja kamishibai” przygotowane przez Wiesławę Kozłowską, „Matematyczna stacja badawcza” przygotowane przez Małgorzatę Chybicką, „Matematyczna stacja badawcza” przygotowane przez Ewę Łechtańską.  Całości towarzyszył wernisaż fotografii pejzażowej pt. NATURALNIE’’ autorstwa Aleksandry Głowackiej (II rok pedagogiki).

Na zakończenie festiwalu odbyła się  debata pt. „Wartości tkwiące w nauczycielu  - przewodnika w świecie wartości”, podczas której referat wprowadzający wygłosił  Olgierd Neyman – konsultant Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.  
 
Podsumowując dwa dni Festiwalu prof. Jan Grzesiak podkreślił  niezbywalne wartości, jakich przysporzyli wszyscy uczestnicy zorganizowanego w naszej Uczelni po raz pierwszy o takim charakterze Festiwalu.  Dziękując wszystkim uczestnikom Festiwalu za zaangażowanie w urzeczywistnienie  celów tego wydarzenia o charakterze popularno – naukowym  w wymiarze edukacyjnym, terapeutycznym oraz kulturowym, wyraził  wysokie uznanie  za niewątpliwy dorobek, jaki powstał w toku dwudniowego Festiwalu.

Prof Grzesiak wyraził  pogląd i przekonanie, że warto kontynuować  i doskonalić tego typu przedsięwzięcia  przy jak najszerszym wsparciu i  uczestnictwie środowiska lokalnego  miasta Konina i regionu.

Na zakończenie prof. Grzesiak  zaproponował aby kolejny Festiwal  odbywał się na powitanie wiosny w marcu 2018 roku, co uczestnicy przyjęli z zadowoleniem i aprobatą.


prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak