fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia uczestniczyli w konferencji programowej w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki, organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Konferencja pt. „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?” odbyła się w dniach 29 – 30 marca br. w Centrum Transferu Wiedzy KUL.  
 
Głównym założeniem zorganizowanej konferencji było zapoczątkowanie wśród środowiska akademickiego oraz interesariuszy zewnętrznych dyskusji nad jakością kształcenia.

Wystąpienie programowe wygłosił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wystąpienie tematyczne zaprezentował prof. dr hab. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Jest to już szóste spotkanie przygotowujące środowisko akademickie do Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie, zaplanowanego na wrzesień 2017 r.
 
M. Biadasz