fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Złożonym kwestiom związanym ze zjawiskiem przemocy poświęcone były spotkania członków zespołu Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z młodzieżą, które odbyły się 14 marca w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie.

Pierwsze z nich poprowadził prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski, który wygłosił wykład i moderował dyskusję na temat przemocy rówieśniczej. Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące specyfiki funkcjonowania grup rówieśniczych, głównych przyczyn przemocy i agresji w sytuacjach szkolnych, reakcji somatycznych związanych z przemocą. Omówione zostały również możliwości zapobiegania zjawiskom agresji i przemocy w szkole.

W trakcie drugiego spotkania Marcin Olejniczak zreferował zagadnienie dotyczące nowych form przemocy w społeczeństwie informacyjnym. Także w tym przypadku wywiązała się dyskusja dotycząca codziennych odniesień poruszanych kwestii podczas wykładu do świata uczniów: roli i znaczenia mediów w komunikacji społecznej, kształtowania tożsamości w dobie ekspansji nowych mediów oraz analiz przejawów zachowań uczniów związanych z cyberprzemocą. Po wykładach i dyskusjach z młodzieżą odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły, podczas którego omówiono kierunki dalszej współpracy.

Marcin Olejniczak