fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Kulturowy i estetyczny status potencjału radia stanowił temat rozważań uczestników interdyscyplinarnego seminarium naukowego: ,,Od szumu informacyjnego do szumu w muzyce. Radio jako medium i instrument muzyczny’’, które odbyło się 10 marca z inicjatywy PWSZ w Koninie przy udziale DSW we Wrocławiu oraz CKiS w Koninie.

Spotkanie rozpoczął dr Szymon Nożyński (DSW we Wrocławiu), który przestawił zagadnienia dotyczące historii, tożsamość i perspektyw rozwoju i przemian funkcji radia – na tle aktualnych przemian dotyczących komunikacji i technologii. Następnie prof. nadzw. dr hab. Tomasz Misiak (DSW we Wrocławiu), w wystąpieniu pt. ,,Jak anteny zapuściły korzenie’’, omówił wybrane przykłady wykorzystania radia jako narzędzia twórczej ekspresji (począwszy od przywołania twórczości W. Chlebnikowa, poprzez dokonania J. Cage’a do odniesień związanych z muzyką popularną).

Marcin Olejniczak (PWSZ w Koninie), odnosząc się do projektu ,,Notes from Utopia’’ (autor: Yashas Shetty), zaprezentował zagadnienie dotyczące roli kontekstu wobec problemu estetyzacji szumu. Ostatnie, bardzo osobiste, wystąpienie autorstwa Karolina Kozłowicz (SKN ,,Wizja’’) dotyczyło kwestii szumu jako formy manipulacji.

Seminarium zakończyła dyskusja z udziałem zaproszonych gości, która toczyła się wokół zagadnień przemian ,,kultury słuchania radia’’, redefinicji wspólnot słuchaczy, przyszłości radia, estetycznej waloryzacji szumu radiowego. Integralną częścią seminarium był projekt kuratorski T. Misiaka i M. Olejniczaka zatytułowany ,,Radio Noises – Lost & Found’’ zrealizowany również 10 marca w Galerii CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie w postaci koncertów (Micromelancolié, Mothertape, Radio Noise Duo) inspirowanych możliwościami budowania struktur dźwiękowych za sprawą radia.

Marcin Olejniczak


 
  • 17273283_1768939683422135_762999306_o
  • 17310481_1768939690088801_129718747_o
  • 17311565_1768939716755465_980992889_o
  • 17311737_1768939693422134_1317296808_o