fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Zmiany warunków życia społecznego szczególnie te zachodzące w strukturze i funkcjonowaniu rodziny radykalnie zmodyfikowały rolę ojca. Wiele też uwarunkowało alienację mężczyzn z opieki nad dzieckiem. Właściwy model ojca i ojcostwa wymaga z jednej strony jak największego ich zaangażowania w proces wychowania, z drugiej – właściwej wobec rodziny, wspierającej polityki państwa i prawa. Problematyka ta stanowi przedmiot zainteresowań oraz troski wielu środowisk naukowych a także instytucji o charakterze resocjalizacyjnym.

7 marca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Alienacja mężczyzny z opieki nad dzieckiem. Ujęcie interdyscyplinarne.” Została ona zorganizowana we współpracy z Katedrą Nauk Humanistycznych Politechniki Opolskiej oraz Zakładem Karnym w Sieradzu. Prelegenci w swoich dyskursach podnosili istotne kwestie włączania mężczyzn w proces wychowania dziecka oraz poszukiwania sensu w bezsensie.

W konferencji udział wzięła Dziekan Wydziału Społeczno – Ekonomicznego dr Karina Zawieja-Żurowska. Otwarcia konferencji dokonał kierownik Katedry Pedagogiki I Pracy Socjalnej prof. dr hab. Jakub Bartoszewski.
                                                                                                                                            
dr Marianna Styczyńska