fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Ile potrzebujemy aktywności fizycznej aby doskonalić swoje zdrowie,jakie formy podejmować, jak motywować dzieci do podejmowania aktywności fizycznej, jak diagnozować występowanie nadwagi, jakie zagrożenia związane są ze zbyt częstym korzystaniem z tabletów, telefonów, oglądaniem telewizji?

Odpowiedzi na takie pytania udzielił dr Adam Kantanista podczas spotkania z rodzinami z Kazimierza Biskupiego. Wykład i warsztaty odbyły się 6 lutego 2017r w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Wychowania Fizycznego i Sportu na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie a liderem projektu pt.: „Mała Akademia Rodziny – promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w gminie Kazimierz Biskupi". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim