fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Konkurs popularyzujący wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów organizowany przez Zakład Finansów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,Oddział Terenowy w Koninie odbył się 26 stycznia 2017 r.

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a głównym celem jest rozbudzanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości wśród uczniów promowanie uczniów posiadających szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości.
 
Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia z rachunkowości finansowej, a przede wszystkim księgowości, sprawozdawczości finansowej i analizy finansowej.

Finał Konkursu obserwowali nie tylko uczestnicy, nauczyciele i członkowie Komisji, ale również inni uczniowie, studenci II roku kierunku: Finanse i Rachunkowość, a także uczniowie Klasy Akademickiej: Finanse i Rachunkowość.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych im. S. Staszica w Koninie, którzy przygotowali prezentację tematu: Wynagrodzenia – ewidencja, prezentacja w rachunku zysków i strat. Wskaźniki zadłużenia. Opieką merytoryczną zwycięski zespół otoczył nauczyciel tej samej szkoły – mgr Marta Woźniak.

Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie, którzy razem z nauczycielem - mgr Dorotą Świtek opracowali temat: Zapasy towarów – wycena, ewidencja, inwentaryzacja, prezentacja w sprawozdaniu finansowym. Wskaźniki obrotowości zapasów.

Natomiast, trzecie miejsce zajęła grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Uczniowie wyjaśnili zagadnienia z zakresu tematu:  Pozostałe przychody i koszty operacyjne - ewidencja, prezentacja w rachunku zysków i strat. Wskaźniki rotacji majątku. Merytoryczną opiekę sprawował nauczyciel tej samej szkoły – mgr Renata Burdzińska.


Każdy zespół uczestniczący w Konkursie otrzymał atrakcyjne nagrody.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu, która odbędzie się jesienią 2017 roku.

 

Dziękujemy studentom II roku FiR: Marcie Pawlaczyk i Jakubowi Osowiczowi za wsparcie organizacyjne.
 

 

.