fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

,,Pejzaż dźwiękowy szkoły’’ to motyw przewodni IV Studenckiego Seminarium Naukowo-Badawczego z cyklu: ,,Dziecko w codziennej przestrzeni edukacyjnej’’ zorganizowanego 16 grudnia przez Studenckie Koło Naukowe ,,Wizja’’ i Zakład Pedagogiki.

Obrady rozpoczął prof. nadzw. dr hab. Tomasz Misiak (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, DSW we Wrocławiu), który w wystąpieniu pt. ,,Pejzaż dźwiękowy w edukacji i sztuce’’ nakreślił tło problemowe i wyznaczył ramy pojęciowe rozważań (a także przyszłych wspólnych badań empirycznych). W dalszej części obrad dr Paweł Trzos przedstawił zagadnienie dotyczące potrzeby badań dydaktycznych w środowisku słuchania muzyki. Wystąpienie to było także wprowadzenie do prezentacji studentek – Agaty Leśniewskiej, Agaty Michurskiej i Darii Robak, które w referacie pt.,,Słuchanie muzyki w rzeczywistości szkolnej (wybrane aspekty)’’ ukazały główne założenia dotyczące możliwości i uwarunkowań wdrażania koncepcji audiacji E.E. Gordona w edukacji dziecka wraz z zarysem swoich badań. Z kolei Magdalena Nowacka, w referacie pt. ,,Szkoła i dźwięk – perspektywa autobiograficzna’’, omówiła osobiste doświadczenia związane z odbiorem i  kreowaniem sfery dźwięku (jako czynny muzyk) na różnych etapach edukacyjnych. W ostatnim wystąpieniu Marcin Olejniczak przedstawił zalety ujmowania przestrzeni szkoły za pomocą metafor. Częścią seminarium była również wystawa fotografii pt. ,,Naddźwięki’’ autorstwa Karoliny Kozłowicz. Kameralny charakter seminarium sprzyjał twórczej wymianie myśli i dyskusji na temat aktualnego stanu przestrzeni akustycznych szkoły, ich oddziaływania na podmioty i procesy edukacyjne oraz możliwości ich optymalizacji.

Marcin Olejniczak
DSC00840
35476_dsc00775
35477_dsc00778-_1_
35478_dsc00787
35479_dsc00827