fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Międzynarodowa konferencja naukowa „Focus on the learner: Contributions of individual differences to second language learning and teaching” zorganizowana przez Wydział Filologiczny PWSZ w Koninie oraz Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu odbyła się w dniach 17-19 października 2016r.

W konferencji wzięło udział 90 prelegentów z 27 krajów. Wykłady plenarne wygłosili Prof. Kata Csizér z Unwersytetu Eötvös (Węgry), Prof. Jean-Marc Dewaele z Uniwersytetu w Londynie (Wielka Brytania), Prof. Laura Gurzynski-Weiss z Uniwersytetu Indiana (USA), Prof. Paula Kalaja z Uniwersytetu  Jyväskylä (Finlandia), Prof. Ernesto Macaro z Uniwersytetu w Oxfordzie (Wielka Brytania), Prof. Sarah Mercer z Uniwersytetu Graz (Austria) oraz Prof. Simone Pfenninger z Uniwersytetu w Salzburgu (Austria).

Konferencja była wydarzeniem naukowym podczas którego została poruszona problematyka różnic indywidualnych w uczeniu się i nauczaniu języka obcecgo. Konferencja miała także charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie nurty anglojęzycznej refleksji kulturoznawczej i literaturoznawczej oraz teorie pedagogiczne i lingwistyczne ukierunkowane na nauczanie oraz uczenie się języka angielskiego. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, konferencja bardzo dobrze wpisała się w nurt refleksji nad przyszłością anglistyki w Polsce, zwłaszcza w kontekście dbałości o jakość kształcenia, konieczności racjonalizacji i zarządzania katalogiem kierunkowych efektów kształcenia dla studiów z zakresu filologii angielskiej oraz poszukiwania nowych dróg rozwoju zarówno w zakresie dydaktyki, jak i pracy naukowej.


dr Katarzyna Papaja

34316_img_1049
34317_img_1051
34318_img_1052
34319_img_1053
34320_img_1055
34321_img_1056
34322_img_1057
34323_img_1067
34324_img_1068
34325_img_1069
34326_img_1072
34327_img_1073
34328_img_1076
34329_img_1081
34330_img_1082
34331_img_1083
34332_img_1087
34333_img_1089
34334_img_1090
34335_img_1092
34336_img_1093
34337_img_1095
34338_img_1103
34339_img_1104
34340_img_1105
34341_img_1106
34342_img_1112
34343_img_1113
34344_img_1116
34345_img_1117
34346_img_1118
34347_img_1121
34348_img_1127
34349_img_1128
34350_img_1129
34351_img_1132
34352_img_1134
34353_img_1136
34354_img_1140
34355_img_1141
34356_img_1152
34357_img_1156
34358_img_1160
34359_img_1165
34360_img_1168
34361_img_1169
34362_img_1171
34363_img_1173
34364_img_1174
34365_img_1175