fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Bank Pekao S.A. wspólnie z PWSZ w Koninie przygotował dla Ciebie Elektroniczną Legitymację Studencką.

Teraz Twoja Elektroniczna legitymacja studencka oprócz funkcji karty bibliotecznej może posiadać też funkcje karty
debetowej do Eurokonta Intro.

 
 
Jeżeli aktywujesz funkcję płatniczą na swojej legitymacji, na terytorium Polski będziesz mógł:

• robić zakupy,

• płacić w internecie,

• wypłacać gotówkę z bankomatów Banku Pekao S.A. (lista bankomatów na www.pekao.com.pl).

Funkcja płatnicza na Elektronicznej legitymacji studenckiej jest nieaktywna w chwili wydania legitymacji. Jeśli chciałbyś ją aktywować, to:

• załóż Eurokonto Intro z karta do rachunku i karta MasterCard ELS,

• aktywuj kartę MasterCard ELS – użyj PIN-u, płacąc za zakupy lub wypłacając gotówkę z bankomatu.

Jeśli masz już Eurokonto Intro –odwiedź najbliższy oddział Banku Pekao S.A., a nasi doradcy pomogą w dopełnieniu formalności

 
Eurokonto Intro
KIEDY ZACZYNASZ STUDIA, PIERWSZĄ PRACĘ LUB PLANUJESZ WYJAZD ZA GRANICĘ.
 
Dzięki niemu i dodatkowym usługom zyskujesz:
  • 0 zł za prowadzenie konta, przelewy internetowe1, obsługę karty do rachunku2
  • 0 zł za obsługę karty wielowalutowej2 i prowadzenie rachunków walutowych w EUR, USD, GBP i CHF dla posiadaczy Eurokonta Intro
  • 0 zł za wypłaty kartą do rachunku ze wszystkich bankomatów w Polsce i UniCredit za granicą
  • 0 zł za ubezpieczenie Assistance w podróży za granicą
  • 0 zł za mobilne płatności zbliżeniowe PeoPay i za udostępnienie bankowości mobilnej
 
NOWOŚĆ! możliwość otrzymania karty wielowalutowej MasterCard Debit FX do rachunku
 
Sprawdź ofertę specjalną dotyczącą karty debetowej do Eurokonta i kont walutowych w oddziałach Banku i na www.pekao.com.pl/eurokonto-intro.

Oferta ważna do końca 2016 roku.
 
Zapraszamy do naszych Oddziałów w Koninie:

Filia nr 1 w Koninie, ul. Przyjaźni 4 oraz  I Oddział w Koninie, ul. Kosmonautów 14
 
1. Dotyczy przelewów krajowych w PLN zatwierdzanych tokenem mobilnym.
2 Zwolnienie z opłaty za obsługę karty w przypadku rozliczenia przez Bank min. 4 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym dokonanych przez posiadacza/użytkownika karty dowolną posiadaną kartą Banku Pekao S.A.
Informacje dotyczące braku opłaty za wypłaty kartą debetową z bankomatów obcych w Polsce, za obsługę karty debetowej oraz za prowadzenie kont walutowych dotyczą promocji organizowanej przez Bank. Promocja dostępna jest w oddziałach Banku (nie dotyczy placówek partnerskich i agencyjnych Banku) dla umów o kartę / rachunek walutowy zawartych między 8.07.2016 r. a 31.12.2016 r. razem z umową Eurokonta Intro. Zwolnienie z miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku walutowego obowiązuje pod warunkiem jednoczesnego posiadania Eurokonta Intro. Osoba objęta promocją może z niej korzystać do  31.12.2018 r. Promocja dotyczy kart MasterCard Debit Young oraz kart MasterCard Debit FX wydawanych do rachunku Eurokonto Intro. W przypadku karty wielowalutowej (MasterCard Debit FX) brak opłaty za jej obsługę pod warunkiem dokonania min. 4 transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym nie jest elementem promocji, ale oferty standardowej, która nie jest ograniczona czasowo.
Eurokonto Intro jest dostępne dla osób w wieku 18–30 lat o pełnej zdolności do czynności prawnych. Oprocentowanie rachunków Eurokonto Intro jest zmienne. Na stronie internetowej www.pekao.com.pl oraz w placówkach Banku Pekao S.A. można uzyskać pełne informacje na temat: zasad świadczenia usług, aktualnych informacji o opłatach i prowizjach (Taryfa prowizji i opłat), wysokości oprocentowania konta (komunikat o wysokości oprocentowania rachunków) oraz minimalnej kwoty, która powinna znajdować się na koncie, by naliczane było oprocentowanie (Regulamin rachunków Eurokonto). Szczegółowy zakres, limity kwotowe oraz wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są w Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.