fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lipca 2016 r. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie otrzymał zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku kosmetologia. Od dziś kandydaci mogą aplikować  na kierunek kosmetologia – studia stacjonarne i niestacjonarne.
 
Studia licencjackie trwają 3 lata. Absolwent uzyska przygotowanie do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz systematycznego doskonalenia zawodowego. Absolwent zdobędzie wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych i nauk o zdrowiu oraz szczegółową z zakresu kosmetologii. W szczególności będzie przygotowany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej kompetencji:
 
- posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
- planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
- wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 -prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
- obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
- sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
- określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
- rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry;
- diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
- prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
- organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
- wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
- posługiwania się językiem obcym (słownictwo ogólne oraz terminologia stosowana w naukach o zdrowiu) w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
- wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
- czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
- wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
- respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych;
- prowadzenia działalności gospodarczej;
- organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
 
Absolwent może pracować w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, centrach Spa&Wellness, gabinetach dermatologicznych (w charakterze współpracownika lekarza-dermatologa w zakresie pielęgnacji skóry), w ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych, firmach produkujących kosmetyki, w szkolnictwie kosmetycznym (pod warunkiem posiadania uprawnień pedagogicznych w rozumieniu przepisów oświatowych), w organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i urody. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” posiada uprawnienia oraz wiedzę umożliwiające podjęcie studiów drugiego stopnia.
 
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia są wyniki egzaminu dojrzałości.
 
W tym roku akademickim przyjętych zostanie 60 osób na studia stacjonarne i 30 na studia niestacjonarne. Wszelkich informacji udziela Centrum Rekrutacji i Karier PWSZ w Koninie,ul. Przyjaźni 1, tel. 63 2497237. Rekrutacja elektroniczna poprzez stronę www.ans.konin.pl – zakładka „Rekrutacja”. Zapraszamy!