fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

‒ Marzenia nadają życiu sens, dlatego trzeba stawiać sobie cele i je realizować. Wszystkie cele są do osiągnięcia ‒  tymi słowami zachęty żegnał prof. Mirosław Pawlak, rektor, tegorocznych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. W ostatni weekend niemal 600 osób odebrało karty absolutoryjne. Wśród nich po raz pierwszych była grupa magistrów.
 
Absolwenci, w togach i biretach, w obecności najbliższych ‒ rodziców, mężów, żon, a nawet dzieci odbierali swoje karty absolutoryjne w auli CWD. Uroczystości odbywały się przez dwa dni z podziałem na wydziały. Jako pierwszy swoich byłych już studentów „wypuszczał” w świat najmłodszy, działający od zeszłego roku Wydział Filologiczny. To on, jako jedyny na razie, kształci na poziomie studiów magisterskich. W sobotę ich pierwsi absolwenci pożegnali się z uczelnią. Część z nich  tytuł magistra filologii angielskiej lub germańskiej ma już w kieszeni – 19 osób, inni obronią go w najbliższych dniach lub tygodniach.

Najliczniejszą grupą, która żegnała się z uczelnią, byli studenci kierunków licencjackich ‒ zarządzanie oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Ten drugi z wymienionych wypuścił pierwszy rocznik absolwentów z licencjatem, podobnie jak dietetyka.

Jak co roku nie brakowało wyróżnień i nagród dla najlepszych ‒ ze średnią ocen od 4,98(!) do 4,2. Profesor Pawlak za wysokie wyniki w nauce wręczył 46 osobom List Gratulacyjny Rektora oraz odznakę Wyróżniający się Student PWSZ w Koninie. Swoje wyróżnienia przyznał również prezydent Konina – 13 koninianom, a starosta koniński ‒ 9 osobom z powiatu konińskiego. Nie zabrakło również PZU,oddział w Koninie, który również ufundował nagrody dla najlepszych studentów.

Zapoczątkowany kilka lat temu pomysł, aby pieniądze na kwiaty dla wykładowców przeznaczać na dobry cel, miał oczywiście swoją kontynuację. W sumie zebrano 6 tysięcy złotych dla podopiecznych Domu dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Świecie. Dzięki nim dzieciaki będą miały swoją siłownię na świeżym powietrzu.
aria
 


 

Partner organizacyjny wydarzenia