fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

W sumie 8 tysięcy pytań zadali i tyle odpowiedzi uzyskali studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, którzy uczestniczyli w realizacji projektu „Badanie sektora pozarządowego w Koninie”. Badanie przygotowały samorząd Konina, PWSZ w Koninie, Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Instytut Technologii.
 
‒ Tym razem chodziło o zebranie aktualnych danych o tutejszych organizacjach pozarządowych i poznanie ich potrzeb ‒ wyjaśnia dr Artur Zimny, prorektor PWSZ w Koninie. Studenci naszej uczelni nie pierwszy raz uczestniczyli w przeprowadzaniu podobnych badań na zlecenie miasta. Współpraca uczelni i samorządu w tej sprawie trwa bowiem niemal od początku istnienia PWSZ. Na jej podstawie młodzi ludzie pomagają zebrać dane, które służą do rozpoznania i zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, organizacji i firm Konina oraz samego Urzędu Miasta.

Tegoroczne badania, które trwały od 11 do 17 kwietnia, przeprowadziło 110 studentów pierwszych roczników kierunków logistyka oraz finanse i rachunkowość. Ankieterzy dotarli do 140 organizacji pozarządowych Konina, w których przepytali ich szefów, pracowników i wolontariuszy. A pytali m.in. o status prawny, zakres działania, bieżące i przyszłe potrzeby finansowe, kadrowe, lokalowe oraz współpracę z miastem i innymi tego typu placówkami. ‒ To było ciekawe zadanie i niezbyt trudne, choć czasem trudno było przekonywać ludzi, żeby odpowiadali na pytania ‒ opowiada jedna z ankieterek, studentka I roku logistyki. ‒ Więc dla ułatwienia to my najczęściej wypełnialiśmy ankietę, a respondenci tylko odpowiadali. Jedna osoba średnio dziesięć minut ‒ dodaje jej koleżanka z roku.

Organizatorzy badania, zadowoleni z tempa działań i osiągniętych wyników, podkreślali zasługi studentów. Piotr Pęcherski z KRDPP podziękował za „wielkie narzędzie i wielką bazę danych”, Zbigniew Bachta, prezes Instytutu Technologii, przyznał, że bez ich pomocy badania i analizy ciągnęłyby się bardzo długo, a Bartosz Jędrzejczak z konińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych zapewnił w imieniu wszystkich: ‒ Pewnie niebawem znów skorzystamy z Waszej pomocy.

‒ Na tych badaniach miasto i organizacje pozarządowe zyskały potrzebną wiedzę, studenci praktyczne doświadczenie, a uczelnia znów uzasadniła swoją rolę i znaczenie w naszym mieście ‒ podsumował dr Artur Zimny.
Wszyscy ankieterzy otrzymali pisemne podziękowania.
aria


PORTRET KONIŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH


33022_img_9833
33023_img_9836
33024_img_9840
33025_img_9844
33026_img_9852
33027_img_9855
33028_img_9858
33029_img_9863
33030_img_9873
33031_img_9876
33032_img_9877
33033_img_9879
33034_img_9883
33035_img_9884
33036_img_9890
33037_img_9891
33038_img_9892
33039_img_9896
33040_img_9901
33041_img_9903
33042_img_9919
33043_img_9923
33045_img_9925
33047_img_9929
33049_img_9951